Izbornik
 
Zavod za organsku kemiju
 

 Predstojnica Zavoda:

prof. dr. sc. Ines Primožič

 

Voditeljica administracije: Anđelka Pilko


30. 6. 2020. u 13:06
Uređeno: 30. 6. 2020. u 15:05

Raspored pisanja ispita po terminima i predavaonicama na Prvom ljetnom ispitnom roku je sljedeći:

 

A1 9:00 – 12:00

- Organska kemija (prvostupnici kemije)

- Organska kemija 2 (biologija-kemija/fizika-kemija)

- Temelji organske kemije

- Enzimska kataliza u organskoj sintezi

- Organska kemija 1 (biologija-kemija/fizika-kemija)

 

 A2 9:00 – 12:00

- Organska kemija (molekularna biologija)

- Kemija prirodnih organskih spojeva

- Metode sinteze u organskoj kemiji

- Osnove kemije prirodnih organskih spojeva

- Fizikalno-organska kemija

- Odabrana poglavlja organske kemije

 

 

A1 14:00 – 15:00

- Praktikum organske kemije 1 (prvi dio studenata)

- Organska kemija (biolozi) 14:00 - 16:30

- Vježbe iz organske kemije (biolozi)

- Praktikum organske kemije (biologija-kemija/fizika kemija)

 

A2 14:00 – 15:00

- Praktikum organske kemije 1 (drugi dio studenata)

- Praktikum organske kemije 2

- Viši praktikum organske kemije

 

Mole se studenti da prilikom dolaska na ispitni rok ne ulaze u zgradu fakulteta već pričekaju ispred glavnog ulaza.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na držanje propisane udaljenosti. Mole se studenti da ponesu zaštitne maske, jer je obvezno nošenje maski prilikom ulaska u zgradu i tijekom cijelog trajanja ispita. Prilikom ulaska u zgradu potrebno je dezinficirati ruke.

Petar Šutalo
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Tražilica
 
Događaji
 
01. 09. 16:30 - 17:30, Kemijski odsjek, A1
Diplomski ispit: Bartol Božić
Kontakt:
 

Zavod za organsku kemiju

Horvatovac 102A

10 000 Zagreb

tel. 4606 400

fax. 4606 401

zok@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu