Izbornik
 

Adriatic NMR 2020

 

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
2993293
Događanja na PMF-u
 
08. 07. 10:00 - 11:00, PMF, predavaona P1
Kemijski seminar II: Petra Kostanjevečki
08. 07. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, Dvorana A2
Obrana doktorske disertacija: Kristina Sklepić Kerhač
09. 07. 11:00 - 13:00, PMF, Dvorana A2
Obrana doktorske disertacije: Juraj Nikolić
09. 07. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, A1
Diplomski ispit: Martina Manenica
09. 07. 14:30 - 16:30, PMF, Dvorana A2
Kemijski seminar II: Igor Živković
10. 07. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Doroteja Lončarić
10. 07. 14:00 - 16:00, PMF, Dvorana A1
Obrana doktorske disertacije: Nikola Bedeković
13. 07. 11:00 - 13:00, PMF, Dvorana A1
Obrana doktorske disertacije: Ivana Nikšić-Franjić
6. 2. 2019. u 09:58
Rad znanstvenikâ Kemijskog odsjeka na naslovnici časopisa Crystal Growth & Design

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Vladimir Stilinović, Vinko Nemec i Dominik Cinčić te diplomirani studenti Kemijskog odsjeka Toni Grgurić i Tomislav Piteša, objavili su rad Bifurcated and monocentric halogen bond in cocrystals of metal(II) acetylacetonates with p-dihalotetrafluorobenzenes u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (IF 3,972). Rad je zbog visoke ocjene recenzenata istaknut na naslovnici veljačkog izdanja časopisa.

 

Rad opisuje istraživanje kompeticije između bifurkirane i monocentrične halogenske veze. Kao potencijalni akceptori bifurkirane halogenske veze porabljeni su acetilacetonati dvovalentnih kationa: Cu(acac)2, Pd(acac)2, VO(acac)2, Ni(acac)2(H2O)2, Co(acac)2(H2O)2 i Zn(acac)2(H2O), te su kokristalizirani s 1,4-dijodtetrafluorbenzenom (tfib) i 1,4-dibromtetrafluorbenzenom (tfbb) kao donorima halogenske veze. Dobiveno je ukupno deset kokristala, za koje je strukturnom analizom pokazano da je u njih osam  prisutna bifurkirana halogenska veza pri čemu oba kisikova atoma liganda acac djeluju kao akceptori. U kokristalima s Cu(acac)2 i Pd(acac)2 bifurkirana halogenska veza je simetrična, dok je u kokristalima VO(acac)2 i Zn(acac)2(H2O) asimetrična. Jedini sustavi u kojima je prisutna halogenska veza s alternativnim akceptorima, kisikovim atomima molekula vode, su kokristali tfib s Ni(acac)2(H2O)2 i Co(acac)2(H2O)2, u kojima koordinirane molekule vode stvaraju vodikovu vezu s kisikovim atomima liganada acac onemogučujući time vezanje halogenog atoma. Sklonost povezivanja izučavanih akceptora i donora bifurkiranom halogenskom vezom također je potvrđena kvantnomehaničkim računima koji su pokazali da je i u plinskoj fazi bifurkirana halogenska veza povoljnija od monocentrične za 4 -14 kJ mol–1.

 

Objavljeni znanstveni rezultati iz područja supramolekulske kemije postignuti su radom na znanstvenom projektu koji financira Hrvatska zaklada za znanost: Kristalno inženjerstvo višekomponentnih metaloorganskih materijala povezanih halogenskom vezom: ususret supramolekulskom ugađanju strukture i svojstava (CrystEngMOM, IP-2014-09-7367).

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu