Izbornik
 

Adriatic NMR 2020

 

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
2993225
Događanja na PMF-u
 
08. 07. 10:00 - 11:00, PMF, predavaona P1
Kemijski seminar II: Petra Kostanjevečki
08. 07. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, Dvorana A2
Obrana doktorske disertacija: Kristina Sklepić Kerhač
09. 07. 11:00 - 13:00, PMF, Dvorana A2
Obrana doktorske disertacije: Juraj Nikolić
09. 07. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, A1
Diplomski ispit: Martina Manenica
09. 07. 14:30 - 16:30, PMF, Dvorana A2
Kemijski seminar II: Igor Živković
10. 07. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Doroteja Lončarić
10. 07. 14:00 - 16:00, PMF, Dvorana A1
Obrana doktorske disertacije: Nikola Bedeković
13. 07. 11:00 - 13:00, PMF, Dvorana A1
Obrana doktorske disertacije: Ivana Nikšić-Franjić
21. 2. 2019. u 13:34
Objavljen znanstveni rad u časopisu Crystal Growth & Design

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Mladen Borovina, Ivan Kodrin i Marijana Đaković objavili su rad Predicting Supramolecular Connectivity of Metal-Containing Solid-State Assemblies using Calculated Molecular Electrostatic Potential Surfaces u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (IF 3,972).

Objavljeni rad opisuje zanimljive rezultate iz područja kristalnog inženjerstva o predviđanju primarnih supramolekulskih motiva u odabranim metalo-organskim sustavima. Pretpostavke o međusobnoj povezanosti metalo-organskih molekulskih vrsta izvedene na temelju rezultata molekulskog modeliranja i obrade podataka dobivenih pretragom kristalografske baze uspješno su potvrđene eksperimentalnim rezultatima iz strukturne kemije. Istraživanje obuhvaća 2,4-pentandionatne i heksafluor-2,4-pentandionatne koordinacijske spojeve nikla(II), kobalta(II) i bakra(II) s pirimidinonskim i kinazolinonskim ligandima s karakterističnim amidnim fragmentom pogodnim za ostvarivanje supramolekulskih interakcija. Ustanovljeno je da najjači akceptori (amidni i pentandionatni kisikovi atomi) pokazuju značajnu selektivnost prema ostvarivanju vodikove veze s istim donornim atomom ukoliko je razlika između njihovih (dvaju akceptora) vrijednosti elektrostatskih potencijala dovoljno velika. Rezultati ukazuju da sama granična vrijednost na temelju koje se može pretpostaviti vjerojatnost nastanka ciljanog motiva znatnije ovisi o samoj supramolekulskoj funkcionalnosti nego o utjecaju korištenog metalnog središta, dimenzionalnosti građevne jedinice ili steričkim zahtjevima.

Ovo istraživanje ostvareno je u okviru projekta Engineering crystalline materials using metal complexes and non-covalent interactions (CRYSTIN, UIP-2013-11-1809) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu