Izbornik
 

Adriatic NMR 2020

 

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
3006390
Događanja na PMF-u
 
14. 07. 10:00 - 12:00, Putem Microsoft Office Teams aplikacije
Obrana doktorske disertacije: Valentina Petruševska
16. 7. 2019. u 11:47
Rad znanstvenikâ Kemijskog odsjeka na naslovnici časopisa Dalton Transactions

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Jana Pisk, Dino Kuzman, Višnja Vrdoljak, Vladimir Stilinović i Marina Cindrić u suradnji s Vladimirom Damjanovićem s Medicinskog fakulteta i Dominiqueom Agustinom s Université de Toulouse objavili su rad pod naslovom The synthesis, structure and catalytic properties of the [Mo7O24(μ-Mo8O26)Mo7O24]16− anion formed via two intermediate heptamolybdates [Co(en)3]2[NaMo7O24]Cl·nH2O and (H3O)[Co(en)3]2[Mo7O24]Cl·9H2O u uglednom časopisu Dalton Transactions (IF = 4,099).  Zbog visoke ocjene recenzenata i urednika, rad je istaknut na poleđini (back cover) izdanja časopisa.

 

U radu je opisana priprava nove polioksomolibdatne jezgre [Mo7O24(μ-Mo8O26)Mo7O24]16− koja sadrži 22 atoma molibdena, raspoređena u dvije heptamolibdatne jedinice koje promoštava jedna oktamolibdatna, što je do sada neopisan strukturni motiv u inače dobro proučenoj kemiji polioksomolibdatnih vrsta. Nova je polioksomolibdatna jezgra pripravljena reakcijom u čvrstom stanju, starenjem smjese reaktanata u atmosferi zasićenom vodenom parom, te su također izolirane i opisane dvije intermedijarne faze koje prvotno nastaju iz reaktanata, a kasnije se tijekom reakcije izgube. Također je ustanovljeno da je za nastanak i izolaciju nove polioksomolibdatne jezgre ključan izbor kompleksnog protuiona. Novi je polioksomolibdat ispitan i kao katalizator reakcije epoksidacije ciklooktena, te je nađeno da kroz 24 sata ima veći katalitički učinak od bilo hepta- bilo oktamolibdata pri istim uvjetima.

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu