Izbornik
 

Adriatic NMR 2020

 

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
2936636
16. 7. 2019. u 11:51
Objavljen znanstveni rad u časopisu Analytical & Bioanalytical Chemistry

U uglednom znanstvenom časopisu Analytical & Bioanalytical Chemistry (IF 3,286) objavljen je rad pod naslovom Effect of structure levels on surface-enhanced Raman scattering of human telomeric G-quadruplexes in diluted and crowded media, u kojem je opisano istraživanje koje je Francesco Papi, doktorand kemije Sveučilišta u Firenzi (mentorice: Carla Bazzicalupi i Paola Gratteri), izradio tijekom tromjesečnog znanstvenog boravka u Zavodu za analitičku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a, pod vodstvom Snežane Miljanić i neposrednim vodstvom Adriane Kenđel, a u suradnji s Marinom Ratkaj iz Plive i Ivom Piantanidom s Instituta Ruđer Bošković.

U radu je opisan utjecaj primarne, sekundarne i tercijarne strukture nukleinskih kiselina na površinski-pojačano Ramanovo raspršenje (engl. surface-enhanced Raman scattering, SERS) hibridnih oblika G-kvadrupleksa, koji nastaju svijanjem humanih telomernih slijedova d[A3G3(TTAGGG)3A2] (Tel26) i d[(TTAGGG)4T2] (wtTel26) u prisutnosti kalijevih iona. Osim detaljne karakterizacije hibrid-1 (Tel26) i hibrid-2 (wtTel26) G-kvadrupleksa, stabilnih u razrijeđenom mediju, SERS spektroskopijom i spektroskopijom cirkularnog dikroizma praćena je konverzija hibridnih struktura u paralelni oblik G-kvadrupleksa u molekulama sabijenom okruženju. Rezultati istraživanja ukazali su na uspješnu primjenu SERS spektroskopije za detekciju neobilježenih, vrlo sličnih strukturnih oblika DNA i strukturnu analizu složenih topologija nukleinskih kiselina.

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu