Izbornik
 

Adriatic NMR 2020

 

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
3046660
15. 10. 2019. u 12:49
Objavljen znanstveni rad u časopisu Crystal Growth & Design

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Dino Kuzman, Višnja Vrdoljak, Vladimir Stilinović i Marina Cindrić u suradnji s Vladimirom Damjanovićem s Medicinskog fakulteta te Senadom Muratović i Dijanom Žilić s Instituta Ruđer Bošković objavili su rad Hydrothermal Reactions of [CoIII(C2O4)(NH3)4]+ and Polyoxomolybdates – Depolymerization of Polyoxomolybdates and in situ Reduction of Cobalt u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (IF = 4,153)

U radu je opisana priprava četiri nova spoja s oksomolibdatnim jezgrama različitih nuklearnosti i sastava. Spojevi su priređeni upotrebom prekursora koji su sadržavali anion [Mo6O19]2–, [Mo7O24]6– ili [Mo8O26]4– pri hidrotermalnim uvjetima. Ustanovljeno je da su u vodenoj otopini, neovisno o korištenom prekursoru, dominantne vrste {MoO4} i {Mo7O24}, što je potvrđeno i izolacijom heptamolibdatne [CoIII(C2O4)(NH3)4]3[(NH3)4CoIII(μ-C2O4)CoII(H2O)4][Mo7O24nH2O (n ≈ 9,25) i molibdatne soli [CoIII(C2O4)(NH3)4]2[MoO4]·H2O. Također je ustanovljeno da tijekom reakcija dolazi i do redukcije Co(III) budući da su izolirani heteronuklearni anion Andersonovog tipa strukture, [CoII(OH)6Mo6O18]4– i anion [CoII(C2O4)2(H2O)2]2-. Redukcija kationa [CoIII(C2O4)(NH3)4]+ katalizirana je prisutnošću molibdena na što upućuje činjenica da u odsutnosti molibdena ne dolazi do redukcije, ili je količina reduciranog Co(III) vrlo mala.

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu