Izbornik
 

Adriatic NMR 2020

 

 

17th European Symposium on Organic Reactivity (ESOR 2019)

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
2790054
Događanja na PMF-u
 
24. 02. 14:00 - 15:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit Valentina Badurina
25. 02. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, 225
Diplomski ispit: Petra Dičak
25. 02. 12:00 - 13:00, Kemijski odsjek, P2
Diplomski ispit: Hana Rimanić
25. 02. 13:00 - 14:00, Kemijski odsjek, 023
Diplomski ispit: Tonka Gašparac
26. 02. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, 225
Diplomski ispit: Antonio Barišić
26. 02. 12:00 - 13:00, Kemijski odsjek, 222
Diplomski ispit: Snježana Županić
26. 02. 13:00 - 14:00, Kemijski odsjek, 304
Diplomski ispit: Petra Maleš
26. 02. 13:30 - 14:30, Kemijski odsjek, 225
Diplomski ispit: Bruno Pinević
26. 02. 15:00 - 16:00, Kemijski odsjek, 222
Diplomski ispit: Tin Miladinović
27. 02. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, 304
Diplomski ispit: Ana-Marija Lulić
27. 02. 12:00 - 13:00, Kemijski odsjek, 304
Diplomski ispit: Gregor Talajić
27. 02. 12:30 - 13:30, Kemijski odsjek, dvora P1
Diplomski ispit: Franciska Grgić
27. 02. 14:00 - 15:00, Kemijski odsjek, 023
Diplomski ispit Adrijana Čavlović
27. 02. 14:30 - 16:30, Kemijski odsjek, A1
Obrana doktorske disertacije: Robert Katava
28. 02. 13:00 - 14:00, Kemijski odsjek, 023
Diplomski ispit Martina Jandrlić
28. 02. 14:00 - 15:00, Kemijski odsjek, 023
Diplomski ispit Josipa Hajduković
28. 02. 15:00 - 16:00, Kemijski odsjek, rtg-seminar (-030)
Diplomski ispit: Gabriela Lihtar
5. 11. 2019. u 17:22
Objavljen znanstveni rad u časopisu Dalton Transactions

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Ivan Kodrin, Mladen Borovina i Marijana Đaković te student Luka Šmital, u suradnji s Jesúsom Valdés-Martínezom sa Ciudad Universitaria (Meksiko) i Christerom B. Aakeröyem sa Kansas State University (Manhattan, KS, SAD), objavili su rad Exploring and predicting intermolecular binding preferences in crystalline Cu(II) coordination complexes u uglednom časopisu Dalton Transaction (IF 4,052).

U radu je opisana mogućnost predviđanja samoudruživanja metaloorganskih sustava na temelju razlike vrijednosti računatih molekulskih elektrostatskih potencijala. Istraženo je povezivanje diskretnih metaloorganskih građevnih blokova (acetilacetonatnih  koordinacijskih spojeva bakra(II) i njihovih derivata s oksimskim ligandima) preko supramolekulskih motiva kojima se povezuju i analogni sustavi malih organskih molekula (oksima) u čvrstom stanju. Ustanovljeno je da je na temelju razlike vrijednosti računatog molekulskog elektrostatskog potencijala između dvaju potencijalno najboljih akceptora (oksimskog dušikovog i acetilacetonatnog kisikovog atoma) moguće predvidjeti ishod supramolekulske sinteze. Do prijenosa očekivanog supramolekulskog motiva iz organskih u metaloorganske sustave, osim u slučajevima kada je oksimski dušikov atom najbolji akceptor u sustavu, doći će i u slučajevima kada je akceptor vodikove veze smješten na molekulskoj vrsti uvedenoj za kompenzaciju naboja (acetilacetonatni kisikov atom) bolji akceptor. Međutim, razlika vrijednosti MEP u tom slučaju mora biti mala. Ukoliko je ta razlika znatna, ostvaruje se supramolekulsko povezivanje preko jačeg akceptora vodikove veze (acetilacetonatnog kiskovog atoma). Pokazano je da postoji i područje međuvrijednosti razlika MEP, tzv. siva zona, u kojem supramolekulsku konektivnost nije moguće predvidjeti ovakvim pristupom, već je supramolekulski ishod određen utjecajem slabih interakcija.

Rezultati ovog istraživanja još jednom potkrjepljuju hipotezu da se supramolekulski sintetski protokol temeljen na rangiranju potencijalnih donora/akceptora vodikovih veza na osnovi računatih vrijednosti molekulskog elektrostatskog potencijala može upotrijebiti za usmjeravanje učinkovitog supramolekulskog udruživanja metaloorganskih sustava.

Istraživanje je ostvareno u okviru projekta Engineering crystalline materials using metal complexes and non-covalent interactions“ (CRYSTIN, UIP-2013-11-1809) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Vladimir Stilinović
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu