Izbornik
 

Adriatic NMR 2020

 

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
3001375
Događanja na PMF-u
 
09. 07. 11:00 - 13:00, PMF, Dvorana A2
Obrana doktorske disertacije: Juraj Nikolić
09. 07. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, A1
Diplomski ispit: Martina Manenica
09. 07. 14:30 - 16:30, PMF, Dvorana A2
Kemijski seminar II: Igor Živković
10. 07. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Doroteja Lončarić
10. 07. 14:00 - 16:00, PMF, Dvorana A1
Obrana doktorske disertacije: Nikola Bedeković
13. 07. 11:00 - 13:00, PMF, Dvorana A1
Obrana doktorske disertacije: Ivana Nikšić-Franjić
14. 07. 10:00 - 12:00, Putem Microsoft Office Teams aplikacije
Obrana doktorske disertacije: Valentina Petruševska
19. 3. 2020. u 11:03
Uređeno: 10. 6. 2020. u 15:22

Rektor Sveučilišta u Zagrebu donio je ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke produljenju roka prijave radova za Rektorovu nagradu prema kojoj se dodatno produljuje rok studentima za prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta do ponedjeljka 31. kolovoza 2020. do 16 sati.

Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/.

 

Tekst natječaja za dodjelu Rektorove nagrade nalazi se na poveznici.

 

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade - pročišćeni tekst (veljača 2020)

Natječaj Sveučilišta u Zagrebu za dodjelu Rektorove nagrade za najbolje studenske radove i umjetnička ostvarenja u akademskoj godini 2019./2020., raspisan je 28. veljače 2020. godine.

Natječaj i Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade (pročišćeni tekst) s priloženim Općim uputama za pisanje i tehničko opremanje studenskih radova nalaze se na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (http://www.unizg.hr/rektorova) i PMF-a (www.pmf.unizg.hr).

 

Studenti su dužni do ponedjeljka 31. kolovoza 2020. do 16 sati obaviti prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta te u studentsku referadu matičnog Odsjeka dostaviti:

• uvezani ispis cijelog prijavljenog rada u dva primjerka, uključujući i vlastoručno potpisano pisano obrazloženje mentora o udovoljavanju kriterijima izvrsnosti, isprintano direktno s mrežne stranice Sveučilišta i

• cijeli prijavljeni rad u elektroničkom obliku (u pdf formatu) na e-adresu studentske referade matičnog Odsjeka, oboje s naznakom Povjerenstvo za ocjenu studentskih radova PMF-a u postupku dodjele Rektorove nagrade za akad. god. 2019./2020.

 

Kriteriji na osnovi kojih će se, sukladno Pravilniku Sveučilišta, vrednovati prijavljeni radovi su sljedeći:

1. originalnost / izvrsnost rada

2. opseg postignutih rezultata / trajanje istraživanja / samostalnost / uložen istraživački napor u postizanju rezultata, a u odnosu na uobičajene kompetencije studenata

3. značaj rada u okviru struke, ali i eventualni lokalni značaj.

 

Mentor rada mora biti zaposlenik PMF-a u znanstveno-nastavnom zvanju, a komentor zaposlenik PMF-a ili suradničke institucije s postignutim najmanje doktoratom znanosti. Mentor studenskog rada u svom se pisanom obrazloženju mora jasno odrediti prema ispunjavanju gore navedenih kriterija.

 

Napomena:

1. Sve upute o potrebnoj dokumentaciji, kao i opće upute za pisanje i tehničko opremanje studenskih radova nalaze se na mrežnim stranicama Fakulteta

2. Za prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta studenti moraju imati elektronički identitet (AAI). To je osobna oznaka koju mogu dobiti pripadnici akademske i istraživačke zajednice i to isključivo u matičnoj ustanovi. Svi Odsjeci PMF-a imaju ovlaštene osobe, tj. administratore elektroničkog imenika ustanove, koji dodjeljuje elektronički identitet.

3. Studenti trebaju priložiti potpisanu izjavu da u trenutku predavanje rada nisu diplomirali.

4. Studenti koji su prijavili diplomski rad ili prijavili / položili seminar (završni seminar ili rad na preddiplomskom studiju), trebaju navesti naslov diplomskog rada ili seminara te ime mentora.

5. Uz radove koji uključuju istraživanja na ljudima ili životinjama potrebno je priložiti suglasnost nadležnog Etičkog povjerenstva

Adriana Kenđel
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu