Izbornik
 

Adriatic NMR 2020

 

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
3050765
4. 5. 2020. u 08:46
Objavljen znanstveni rad u časopisu Organic Letters

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Gordan Horvat, Nikola Cindro i Vladislav Tomišić te bivša studentica KO PMF Tamara Rinkovec, u suradnji s Nikolinom Vidović, Davide Rivom i Giovannom Speranzom sa Sveučilišta u Milanu objavili su rad pod naslovom Chloride-Assisted Peptide Macrocyclization u uglednom časopisu Organic Letters (IF 6,555). Glavni urednik Nature Reviews Chemistry izabrao je rad da ga istakne u tom časopisu: Stephen G. Davey, Running rings around chloride.

Ciklopeptidi su spojevi koji privlače sve veće zanimanje znanstvene zajednice zbog njihovih jedinstvenih kemijskih i bioloških svojstava. Zbog cikličke strukture ti spojevi pokazuju poboljšanu metaboličku stabilnost te povećan afinitet i selektivnost za vezanje određenih vrsta u odnosu na njihove fleksibilnije linearne analoge. Ta svojstva čine ciklopeptide iznimno zanimljivima u farmakološkim istraživanjima, a također mogu poslužiti za razumijevanje složenih bioloških procesa, poput interakcija proteina, kao i općenito interakcija makrocikličkih receptora i odgovarajućih supstrata.

Sinteza cikličkih peptida, posebice korak ciklizacije linearnog analoga, predstavlja značajan sintetski izazov. Neovisno o strategiji korištenoj pri makrociklizaciji, glavni čimbenik koji utječe na efikasnost zatvaranja prstena je konformacijska preorganiziranost linearnog peptida, odnosno mogućnost prostornog približavanja aktivnih krajeva peptida. Preorganizacija linearnog peptida u otopini može se postići korištenjem templatnih agensa, najčešće metalnih iona.

U ovom radu prikazani su rezultati istraživanja koji upućuju na zaključak da ne samo kationi, nego i anioni, točnije kloridni ion, mogu pospješiti ciklizaciju linearnih peptida. Uloga kloridnog iona kao templatnog agensa istražena je putem sinteze devet različitih ciklopeptida, pri čemu je pokazano da je upravo prisutnost tog aniona, a ne kationa, ključna za uspješnost reakcija makrociklizacije. Sintetski postupci opisani u radu bili su potaknuti i usmjereni eksperimentalnim i računalnim fizikalno-kemijskim istraživanjima (ITC, NMR, MD) reakcija kompleksiranja nekoliko aniona s linearnim i cikličkim peptidima.

Adriana Kenđel
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu