Izbornik
 

Adriatic NMR 2020

 

 


Hrvatsko kemijsko društvo
Broj posjeta:
3050758
5. 5. 2020. u 09:05
Objavljen znanstveni rad u časopisu Crystal Growth & Design

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Vinko Nemec i Dominik Cinčić u suradnji s Tomislavom Pitešom s Instituta Ruđer Bošković te s Tomislavom Friščićem sa Sveučilišta McGill (Montreal, Kanada) objavili su rad The morpholinyl oxygen atom as an acceptor site for halogen-bonded cocrystallization of organic and metal-organic units u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (IF 4,153).

U ovome radu istražena je sklonost kisikovog atoma morfolinskog fragmenta sudjelovanju u halogenskoj vezi u ulozi akceptora. Pripravljeno je sedam kokristala perhalogeniranih benzena s odabranim i pripravljenim akceptorima: N-aminomorfolinom, iminom izvedenom iz N-aminomorfolina i 2-hidroksi-1-naftaldehida te njegovim koordinacijskim spojem s bakrom(II). Difrakcijom rentgenskog zračenja na jediničnom kristalu svim su pripravljenim kokristalima iznađene molekulske i kristalne strukture, te je ustanovljeno da je jaka halogenska veza I•••O(morfolin) ili Br•••O(morfolin) prisutna u šest kokristala.Time je potvrđena hipoteza da se morfolinski atom kisika može upotrijebiti kao pouzdan akceptor halogenske veze u inženjerstvu višekomponentnih krutina koje sadrže građevne blokove (akceptore) različitih veličina. Kvantno-kemijskim proračunima pokazano je da se potencijal kisikovog atoma kao akceptora halogenske veze pojačava u izgradnji većih građevnih blokova, imina i njegovog koordinacijskog spoja bakra(II). Navedeno je omogućilo uspješnu primjenu strategije izgradnje metalo-organskih kokristala putem kokristalizacije metalo-organske podjedinice koja ima periferno smještenu akceptorsku skupinu s donorom halogenske veze.

Adriana Kenđel
Tražilica
 
Kontakt
 

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 000 (centrala)

E-pošta: ko@chem.pmf.hr


           


Poštovani posjetitelji weba, molimo Vas da sve pogrešne ili zastarjele informacije dojavite na
webmaster@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu