Događanja na PMF-u

29.
lipnja
10:00-12:00,
Kemijski odsjek, predavaona P1
30.
lipnja
15:00-17:00,
PMF, Dvorana A2

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Vinko Nemec i Dominik Cinčić te bivši student Kemijskog odsjeka Toni Vitasović (trenutno doktorand na Sveučilištu u Aarhusu, Danska) objavili su rad Halogen-bonded cocrystals of donepezil with perfluorinated diiodobenzenes u uglednom časopisu CrystEngComm (IF=3,117).

U radu su po prvi put opisani kokristali donepezila u kojima su molekule povezane halogenskom vezom. Donepezil je farmakološki aktivni spoj koji se u obliku kloridne soli koristi kao lijek za ublažavanje simptoma Alzheimerove bolesti. S obzirom da molekula donepezila sadrži različite funkcijske skupine koje su potencijalni akceptori halogenske veze (karbonilna, metoksilna, piperidinilna funkcijska skupina), naglasak istraživanja bio je na proučavanju sklonosti donepezila sudjelovanju u halogenskoj vezi i kokristalizaciji s donorima halogenske veze. Kao donori halogenske veze korišteni su 1,4-dijodtetrafluorbenzen i 1,3-dijodtetrafluorbenzen. Difrakcijom rentgenskog zračenja na jediničnom kristalu iznađene su molekulske i kristalne strukture kokristala te je ustanovljeno da su dominantne međumolekulske interakcije u oba kokristala halogenske veze I···N(piperidinil) i I···O(aldehid). U skladu s prethodnim istraživanjima, karbonilni kisikov atom i piperidinilni dušikov atom pokazali su se dobrim akceptorima halogenske veze, čak i kad su prisutni u molekuli složenije strukture koja sadrži veći broj akceptorskih skupina. Iako postoje razlike u stehiometrijskim sastavima kokristala i supramolekulskim motivima, slične su duljine ostvarenih halogenskih veza i tališta kokristala, što je u skladu s prethodnim istraživanjima i usporedbama kokristala donora 1,4-dijodtetrafluorbenzena i 1,3-dijodtetrafluorbenzena.

Objavljeni znanstveni rezultati postignuti su radom na znanstvenim projektima Hrvatske zaklade za znanost: IP-2014-09-7367 (CrystEngMOM) i IP-2019-04-1868 (HaloBond).

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
406793