Događanja na PMF-u

29.
lipnja
10:00-12:00,
Kemijski odsjek, predavaona P1
30.
lipnja
15:00-17:00,
PMF, Dvorana A2

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenik Kemijskog odsjeka Davor Kovačević, donedavni poslijedoktorand Zlatko Brkljača (trenutno zaposlen na Institutu Ruđer Bošković) i donedavne studentice Kemijskog odsjeka Nikolina Lešić i Katarina Bertović u suradnji s Klemenom Bohincem sa Sveučilišta u Ljubljani i Goranom Dražićem s Kemijskog instituta u Ljubljani objavili su rad Polyelectrolyte-Coated Cerium Oxide Nanoparticles: Insights into Adsorption Process. Rad je objavljen u uglednom časopisu The Journal of Physical Chemistry C (IF 4,484).

U ovom je radu istraživana adsorpcija polielektrolita natrijevog poli(stirensulfonata) na nanočestice cerijeva oksida koje su sintetizirane te karakterizirane različitim metodama (DLS, zeta potencijal, TEM) prije i nakon adsorpcije. Za kvantitativnu interpretaciju adsorpcije polielektrolita primijenjen je modificirani Ohshima model. Određeno je da gustoća naboja polielektrolitnog sloja iznosi −0,032 mol dm−3, elektroforetska mekoća (electrophoretic softness) 3,03 nm, a tzv. adsorpcijska gustoća 5,42 mg m−2. Time je po prvi puta pokazano da se Ohshima model može primijeniti i za interpretaciju adsorpcije jakih polielektrolita na nanočestice cerijeva oksida što može biti značajno u svrhu poboljšanja stabilnosti suspenzija nanočestica.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
406899