Događanja na PMF-u

29.
lipnja
10:00-12:00,
Kemijski odsjek, predavaona P1
30.
lipnja
15:00-17:00,
PMF, Dvorana A2

Znanstvenik Kemijskog odsjeka Darko Vušak i studentica Mia Jurković, u suradnji s Jasminom Sabolović i Jelenom Pejić s Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada te Gáborom Szalontaijem sa Sveučilišta Pannonia (Vészprem, Mađarska), objavili su rad Coordination polymers of paramagnetic bis(leucinato)copper(II) diastereomers: experimental and computational study of the stereoisomerism and conformations u uglednom časopisu CrystEngComm (IF=3,117).

Rad je istaknut na unutarnjoj stražnjoj naslovnici časopisa.

U radu je opisana prva kristalna struktura bakrovog(II) kompleksa s racemičnom smjesom enantiomerā leucina, trans-[Cu(DL-Leu)2]. Difrakcijom rentgenskog zračenja na jediničnom kristalu utvrđeno je kako spoj kristalizira kao 2D koordinacijski polimer, u kojem su susjedni kompleksi povezani Cu–O vezama, N–H···O vodikovim vezama i C–O···C–O dipol-dipol interakcijama, dok se na vanjskoj površini 2D mreže nalaze hidrifobni ogranci leucina. Zbog tih strukturnih karakteristika spoj je izrazito slabo topljiv u nizu otapala i smjesa otapala (uključujući i koordinirajuće baze). Spoj je sintetiziran otopinskim i mehanokemijskim sintetskim metodama te je na isti način sintetiziran [Cu(L-Leu)2], čija je kristalna struktura već opisana u literaturi. Sintetizirani su i kompleksi s deuteriranim aminokiselinama kako bi se upotpunila konformacijska analiza spojeva. Provedena je komparativna strukturna analiza dva spoja te su oba spoja po prvi puta analizirana nuklearnom magnetskom rezonancijom čvrstog stanja (ssNMR). Provedeni su DFT izračuni Fermijevih kontakata kako bi se upotpunila analiza ssNMR spektara. DFT konformacijska analiza koordinacijskih spojeva potvrdila je kako su energijski najpovoljnije konformacije aminokiselinskih ogranaka u kompleksu upravo one koje su opažene u kristalnim strukturama priređenih spojeva. MM potencijalne energije LL (i DD) i DL kompleksā sugeriraju da kristalizacija DL kompleksa ima prednost u odnosu na LL i DD kompleks, što treba pripisati kinetičkim, a na termodinamičkim učincima.

Objavljeni znanstveni rezultati postignuti su radom na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost IP-2014-09-3500 (CopperAminoAcidates).

 

 

 

 

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
406887