Događanja na PMF-u

21.
rujna
11:00-13:00,
PMF, Dvorana A1
21.
rujna
12:30-13:30,
PMF, Dvorana P1
22.
rujna
8:30- 9:30,
Kemijski odsjek, 023
22.
rujna
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304
22.
rujna
12:00-13:00,
PMF, Dvorana P1
23.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, 023
23.
rujna
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, A1
23.
rujna
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, P1
24.
rujna
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304/III
24.
rujna
12:30-13:30,
Kemijski odsjek, P1
29.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, P1
30.
rujna
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1

UPUTE ZA STUDENTE – Opravdanje...

1) Pozitivan nalaz na virus SARS-CoV-2

U slučaju pozitivnog nalaza, student je dužan skeniranu liječničku potvrdu poslati u studentsku referadu. Također, student je dužan svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog bolesti ne dolazi na nastavu, odmah javiti da mu je dijagnosticiran COVID-19 (u prilog sken potvrde pozitivnog nalaza).

 

2) Propisana mjera samoizolacije

U slučaju da mu je određena samoizolacija, student je dužan poslati u studentsku referadu službenu potvrdu epidemiologa o propisanoj samoizolaciji. Također, student je dužan svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog propisane samoizolacije ne dolazi na nastavu, odmah javiti da mu je propisana samoizolacija (u prilog sken potvrde od epidemiologa).

 

3) Praćenje nastave na daljinu

Studentu koji može pratiti nastavu online (ako ima blage simptome bolesti ili ih uopće nema), nastavnik je dužan osigurati nastavu na daljinu (npr. slanjem prezentacija predavanja, direktnim uključenjem putem MS Teamsa, slanjem praktikumskih materijala, zadataka, zadaća, seminara i sl.);

 

4) Nemogućnost praćenja nastave na daljinu

Ukoliko student razvije teže simptome pa ne može pratiti niti nastavu na daljinu, izostanak mu je opravdan, a individualno će se odlučivati o načinu nadoknade nastave.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
491826