III. za izbor u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta

7. suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za biogeokemiju mora i atmosfere, za rad na HRZZ projektu: “Od površinskih svojstava stanica alga do pokazatelja stresa u vodenim ekosustavima - CELLSTRESS“, za rad na razvoju i karakterizaciji morskih bioinspiriranih nosača, 1 izvršitelj/-ica

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

- akademski stupanj doktora znanosti iz kemije ili biologije ili srodnih znanosti,

- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

 

Dodatni kriteriji:

- iskustvo u radu sa staničnim kulturama,

- iskustvo u korištenju mikroskopskih tehnika, površinskih tehnika,

- autorstvo na znanstvenim radovima u prestižnim međunarodnim časopisima u području kemije, biologije, biotehnologije i/ili na interdisciplinarnim znanstvenim radovima,

- sudjelovanje na istraživačkim projektima.

Natječaj je otvoren do 27.11.2020.

 

Više

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
577715