Na Kemijskom odsjeku otkriven novi...

U sklopu međunarodne suradnje znanstvenikâ s instituta Max Planck (R, Dinnebier, G. Gallo), Češke akademije znanosti (I. Rončević) i Sveučilišta u Zagrebu, PMF, (A. Mihanović, H. Vančik), objavljen je znanstveni rad Crystal structure and ON-OFF polymerization mechanism of poly (1,4-phenyleneazine-N,N-dioxide), a possible wide bandgap semiconductor u časopisu Polymer (IF = 4,3).

U radu je predstavljeno otkriće novog poluvodiča, polidinitrozobenzena (PDNB). Riječ je o poluvodiču širokog razmaka vrpci od 2,3 eV, s linearnim lancima koji oblikuju mikrokristale dovoljno dobre da se je mogla odrediti kristalna i molekulska struktura. Ovo je otkriće rezultat višegodišnjeg istraživanja kemije nitrozo spojeva u čvrstom stanju na Zavodu za organsku kemiju Kemijskog odsjeka.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
195944