Događanja na PMF-u

28.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, dvorana 304
28.
rujna
Diplomski ispit: Doroteja Cindrić
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, P1
28.
rujna
11:30-12:30,
Kemijski odsjek, dvora P1
28.
rujna
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, 023
29.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, P1
29.
rujna
11:30-12:30,
Kemijski odsjek, P1
29.
rujna
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, dvorana 304
29.
rujna
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, 222
30.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, dvorana 304
30.
rujna
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, 023
30.
rujna
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1
30.
rujna
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, -030
30.
rujna
13:30-15:30,
PMF, Dvorana A2
30.
rujna
15:00-16:00,
online putem Zoom-a
30.
rujna
15:00-16:00,
Kemijski odsjek, P1
01.
listopada
13:00-14:00,
PMF, Dvorana P1
04.
listopada
11:00-12:00,
PMF, Dvorana P1
04.
listopada
13:00-14:00,
PMF, Dvorana P1

Rad znanstvenikâ Kemijskog odsjeka na...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Vinko Nemec, Katarina Lisac, Nikola Bedeković, Luka Fotović, Vladimir Stilinović i Dominik Cinčić objavili su pregledni rad (Highlight) Crystal engineering strategies towards halogen-bonded metal–organic multi-component solids: salts, cocrystals and salt cocrystals u uglednom časopisu CrystEngComm (IF=3,117) Kraljevskoga kemijskog društva.

Rad je zbog visoke ocjene recenzenata istaknut na naslovnici izdanja časopisa i uvršten u Uredničku zbirku (Editor’s collection) značajnih radova o halogenskoj vezi.

Uz vodikovu vezu, halogenska veza prepoznata je kao jedna od najvažnijih interakcija pri stvaranju supramolekuslkih struktura i nametnula se kao pouzdan "alat" u kristalnom inženjerstvu. Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća proučavanje halogenih veza primarno je bilo usredotočeno na organske materijale. Međutim, u posljednje vrijeme bilježi se konstantan porast interesa za metalo-organske materijale koji se temelje na halogenskim vezama te su objavljeni brojni znanstveni i pregledi radovi koji se bave izučavanjem halogenskih veza u jednokomponentnim metalno-organskim krutinama i metalatnim solima. Suprotno tome, mnogo je manje istražen dizajn višekomponentnih kristala koji uključuju neutralne metalno-organske komplekse i/ili neutralne donore halogenskih veza kao građevnih blokova.

Pregledni rad znanstvenikâ s Kemijskog odsjeka daje sustavan i iscrpan pregled (sadrži više od 280 literaturnih navoda) trenutnog napretka u kristalnom inženjerstvu metalno-organskih višekomponentnih krutina temeljanih na halogenskim vezama što uključuje soli, kokristale koji sadrže isključivo neutralne molekule, te kokristale koji uz neutralne molekule sadrže i nabijene vrste. Osim kritičkog pregleda dosadašnje literature, u radu su opisane opće strategije koje se mogu primijeniti u dizajnu metalno-organskih višekomponentnih krutina u kojima su molekule povezane halogenskim vezama, te su predloženi mogući smjerovi za daljnja istraživanja u tom fascinantnom području.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
502138