Događanja na PMF-u

08.
prosinca
0:00-11:00,
PMF, Predavaonica 304
10.
prosinca
10:00-11:00,
ZOAK RTG (-030)

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Gordan Horvat, Nikola Cindro i Vladislav Tomišić te bivši student KO, PMF Siniša Tarana, u suradnji s Nikolinom Vidović i Giovannom Speranzom sa Sveučilišta u Milanu objavili su rad pod naslovom Thermodynamic and MD studies of anion complexation by cyclopentaleucine in acetonitrile and dimethyl sulfoxide u uglednom časopisu Journal of Molecular Liquids (IF 6,165).

Ciklopeptidi su spojevi koji privlače sve veće zanimanje znanstvene zajednice zbog njihovih jedinstvenih i bioloških svojstava. Radi cikličke srukture peptidne okosnice, ti spojevi pokazuju poboljšanu metaboličku stabilnost, a također i povećan afinitet i selektivnost za vezanje na pojedine receptore u odnosu na njihove više-fleksibilne linearne analoge. Ta svojstva čine ciklopeptide potencijalnim kandidatima u farmakološkim istraživanjima, a također mogu poslužiti u istraživanjima složenih bioloških procesa kao što su interakcije između proteina ili između makromolekula i supstrata.

Budući da ciklopeptidi sadržavaju amidne skupine unutar okosnice, a ponekad i na bočnom ogranku peptida, oni mogu poslužiti kao efikasni receptori anionskih vrsta. Posebna vrsta ciklopeptida su homociklopeptidi koji sadržavaju podjedinice iste vrste. Ti spojevi su zanimljivi po svojim receptorskim svojstvima zbog toga što podjedinice iste vrste potencijalno mogu tvoriti simetrične koordinacijske sfere oko aniona, što bi za posljedicu moglo rezultirati receptorima visokog afiniteta prema pojedinim anionima. U literaturi dosad nisu bila opisana istraživanja afiniteta homociklopeptida prema anionima, a radova u kojima je opisana sinteza i karakterizacija tih spojeva postoji jako malo.

U ovom radu proučen je afinitet ciklopentalucina prema anionima u acetonitrilu i dimetilsulfoksidu mikrokalorimetrijskim i 1H NMR titracijama. Tim titracijama određene su osnovne termodinamičke karakteristike nastanka kompleksa u otopini, odnosno standardna konstanta ravnoteže, standardna entalpija i entropija kompleksiranja. Strukturne karakteristike slobodnog liganda i njegovih anionskih kompleksa u otopini istražene su komputacijski pomoću MD simulacija s eksplicitnim molekulama otapala. Istraživanje opisano u radu daje vrijedan doprinos dosad neistraženom području homociklopeptidnih receptora aniona.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
581336