Događanja na PMF-u

08.
prosinca
0:00-11:00,
PMF, Predavaonica 304
10.
prosinca
10:00-11:00,
ZOAK RTG (-030)

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Barbara Panić i Ivana Biljan, bivši studenti KO Marina Koprivnjak i Tomislav Marić te bivša zaposlenica KO Katarina Majerová Varga (trenutno zaposlena na Institutu za organsku kemiju i biokemiju u Pragu) objavili su rad The growth of nitrosobenzene adlayers on an Au(111) surface: The effect of experimental parameters u uglednom časopisu Colloid and Interface Science Communications (IF = 4,914).

Dimerizacija nitrozobenzena može se odvijati i na međupovršini metal-otopina što omogućuje dizajn azodioksidnih samoudruženih dvoslojeva. U ovom radu je istražen utjecaj koncentracije otopine i vremena adsorpcije na rast jednoslojeva i dvoslojeva derivata nitrozobenzena koji sadrže tiocijanatnu skupinu za vezanje na površinu plohe (111) kristala zlata. Elipsometrija je korištena za određivanje prosječne debljine slojeva dok su mikroskopija atomskih sila (AFM) i pretražna tunelirajuća mikroskopija (STM) upotrijebljene za prikupljanje informacija o njihovoj topografiji i strukurnim karakteristikama.

Elipsometrijom je utvrđeno povećanje debljine slojeva s povećanjem koncentracije otopine i vremena adsorpcije što ukazuje na nastajanje uređenijih slojeva i veću sklonost prema dvoslojevima. Ovi zaključci dodatno su potkrijepljeni AFM i STM mikroskopijom kojima su otkrivene varijacije u lokalnoj površinskoj morfologiji u ovisnosti o eksperimentalnim parametrima. Pronađeno je da pri višoj koncentraciji otopine i duljem vremenu adsorpcije dolazi do nastanka uređenijih odvojenih domena koje su pripisane jednoslojevima i dvoslojevima. Rezultati ovog istraživanja mogli bi se upotrijebiti za kontrolirani dizajn azodioksidnih dvoslojeva i višeslojeva na površinama s potencijalnom primjenom u područjima kao što su molekularna elektronika.

Istraživanje je ostvareno u okviru projekta „Od aromatskih spojeva s dušikom do novih funkcionalnih organskih materijala (FunMaterials, IP-2020-02-4467)“ financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
581300