Događanja na PMF-u

27.
siječnja
12:00-14:00,
Kemijski odsjek, predavaona 225

Preminula dr. sc. Vlasta Allegretti...

U ponedjeljak, 10. siječnja 2022., u 74. godini života preminula je dr. sc. Vlasta Allegretti Živčić, naša draga i cijenjena umirovljena stručna savjetnica.

Rođena je 12. travnja 1948. godine u Zagrebu. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Kemijskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Od 1972. godine zaposlena je najprije kao asistent, zatim viši asistent te stručni suradnik, a od 2009. godine kao stručni savjetnik u Zavodu za analitičku kemiju. Umirovljena je 1. listopada 2013. godine.

Bila je članica Hrvatskog kemijskog društva, Hrvatskog društva znanstvenih i tehničkih prevoditelja, a do umirovljenja bila je članica Državnog povjerenstva za susrete i natjecanja iz kemije. Kao nositeljica kolegija Viši praktikum iz analitičke kemije I i Viši praktikum iz analitičke kemije II osuvremenila je izvođenje praktičnog rada putem uvođenja novih tehnika u analizi realnih uzoraka. Temeljem njenog inovativnog rada, novi analitički pristupi prihvaćeni su u daljnjoj razradi nastavnih sadržaja Zavoda za analitičku kemiju.

Stručni rad dr. sc. Vlaste Allegretti Živčić ogledao se kroz prevoditeljski i recenzentski angažman. Recenzirala je sveučilišni udžbenik H. Günzler, H-U. Gremlich, Uvod u infracrvenu spektroskopiju, prevoditelji: Z. Meić i G. Baranović, Školska knjiga, Zagreb, 2006. Prevoditelj je knjige: Theodore Gray, Molekule, Elementi i arhitektura svega oko nas, Školska knjiga, Zagreb, 2015. Kao iznimni doprinos sveučilišnoj nastavi analitičke kemije, posebno se ističe njena suradnja u prijevodu udžbenika D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, Osnove analitičke kemije, 6. izdanje eng., 1. izdanje hrv., Školska knjiga, Zagreb, 1999. Udžbenik je prihvaćen kao temeljna literatura u izvođenju nastave različitih kolegija u Zavodu za analitičku kemiju, uz to je jedan od malobrojnih sveučilišnih udžbenika na hrvatskom jeziku u grani analitičke kemije.

Temeljem posebnih zasluga za razvoj i promicanje djelatnosti u grani analitičke kemije, dr. sc. Vlasta Allegretti Živčić nagrađena je Medaljom Kemijskog odsjeka u kategoriji zaslužan djelatnik.

Svoja znanja i vještine, nesebično je prenosila te će još dugo živjeti u našim sjećanjima.

Posljednji ispraćaj naše Vlaste bit će u krugu najuže obitelji.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
618004