Događanja na PMF-u

24.
svibnja
14:30-16:30,
Kemijski odsjek, predavaonica 304
25.
svibnja
Kemijski seminar I
14:00,
Kemijski odsjek, predavaona P1
01.
lipnja
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, predavaonica ZOAKS 023

Znanstveni rad u na naslovnici...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Barbara Panić, Hrvoj Vančik i Ivana Biljan te student Kemijskog odsjeka Lujo Matasović u suradnji s nekadašnjim znanstvenikom Kemijskog odsjeka Igorom Rončevićem, trenutno zaposlenim na Institutu za organsku kemiju i biokemiju u Pragu, te Matejem Bubašem s Instituta Ruđer Bošković objavili su rad Modulating electronic properties of dinitrosoarene polymers u uglednom časopisu Journal of Materials Chemistry C (IF = 7,393).

Rad je zbog visoke ocjene recenzenata istaknut na naslovnici časopisa (Front Cover), te je uvršten u kolekciju „vrućih radova“ (HOT papers) za 2022. godinu.

U radu je istražena mogućnost moduliranja elektronskih, transportnih i optičkih svojstava konjugiranih organskih poluvodiča korištenjem polimera dinitrozobenzena kao modela. Uz pomoć računalnih i eksperimentalnih tehnika istražen je utjecaj pakiranja, promjene torzijskog kuta, adsorpcije na površinu, konjugacije u aromatskoj jezgri i supstituenata. UV/Vis difuznom refleksijskom spektroskopijom određena je širina zabranjene zone polimera 1,4-dinitrozobenzena (Eg = 2,39 eV), koja je u izvrsnom slaganju s vrijednošću izračunatom metodom GW-BSE-ZGR (Eg = 2,41 eV). Promjene do kojih dolazi uslijed pakiranja u čvrstom stanju razdvojene su u doprinose koji proizlaze iz promjene u torzijskom kutu te promjene u Coulombovoj interakciji, koja ima značajan utjecaj na energije vezanja ekscitona. Hibridni TD-DFT izračuni pokazali su da se efekti supstituenata na Eg i transportna svojstva mogu uglavnom pripisati promjeni torzijskog kuta, te je utvrđena linearna ovisnost između torzijskog kuta i Eg. Povećanje konjugacije u aromatskoj jezgri dovodi do povećanja transportnih svojstava i suženja Eg, što bi se moglo upotrijebiti za identificiranje budućih sintetskih meta. Mikroskopijom atomskih sila (AFM) istražena je morfologija tankih filmova pripremljenih nakapavanjem otopine 1,4-dinitrozobenzena na površinu zlata dok je spektroskopskom elipsometrijom utvrđeno značajno suženje njihove širine zabranjene zone na 0,68 eV, u dobrom slaganju s TD-DFT izračunima.

Istraživanje je sufinancirala Hrvatska zaklada za znanost u okviru projekta Od aromatskih spojeva s dušikom do novih funkcionalnih organskih materijala (FunMaterials, IP-2020-02-4467).

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
736395