WEBSHOP


Događanja na PMF-u

14.
prosinca
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 225
16.
prosinca
11:45-13:45,
Kemijski odsjek, predavaonica P1
16.
prosinca
15:00-16:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 222
16.
prosinca
15:15-17:15,
Kemijski odsjek, predavaonica P1
19.
prosinca
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, predavaonica ZOAKS (023)

Opće obavijesti

Otvorenje izložbe

Pozivamo vas na svečano otvorenje izložbe fotografija "Zapisi prolaznosti" Renate Svetić na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u auli zgrade Kemije, Horvatovac 102 a u srijedu 7. prosinca 2022. u 12.00 sati.

Autor: Adriana Kenđel
Održana svečana sjednica Vijeća...

XVII. svečana sjednica Vijeća Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održana je u srijedu, 23. studenoga 2022., u 13:15 sati u dvorani A1 Kemijskog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb.

Na sjednici su dodijeljene Medalje Kemijskog odsjeka zaslužnoj djelatnici Kemijskog odsjeka i izvrsnim studentima Preddiplomskog sveučilišnog studija KEMIJA i Diplomskog sveučilišnog studija KEMIJA; smjer: istraživački te Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija BIOLOGIJA I KEMIJA; smjer: nastavnički u akad. god. 2021./2022. te Nagrade Kemijskog odsjeka za znanstveno-istraživački rad studenata u akad. god. 2021./2022.

Svečana sjednica VKO

Autor: Adriana Kenđel

U subotu 26. studenog 2022. u sklopu kolegija Kemija okoliša studenti preddiplomskog studija kemije te integriranog preddiplomskog i diplomskih studija biologije i kemije posjetili su Nuklearnu elektranu Krško.

Pratnja u obilasku bili su dipl. ing. Vedrana Šarić i dr. sc. Luka Mikelić koji su oboje diplomirali kemiju na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Autor: Adriana Kenđel

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

Rezultati javnog poziva za dodjelu...

Rang-liste državne STEM stipendije objavljene su i dostupne u mrežnoj aplikaciji https://stemstipendije.mzo.hr/.

Studenti s AAI@EduHr elektroničkim identitetom pristupaju mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr te jedinstvenom identifikacijskom oznakom provjeravaju mjesto na rang-listi.

Autor: Adriana Kenđel
Otvorene su prijave na Financial...

Financial Week projekt je kojeg svake godine organizira tim Računovodstvo i financije u sklopu studentske udruge eSTUDENT, a glavni cilj mu je približiti studentima zanimljivosti i aktualne teme iz svijeta financija. U periodu od tjedan dana stručnjaci će održati brojna predavanja i radionice koja će studentima na zanimljiv način i kroz stvarne primjere prikazati aktualna zbivanja i teme iz područja financija.

Prijave na Financial Week traju do 10. prosinca i može se prijaviti preko poveznice.

LETAK

Autor: Adriana Kenđel

Na mrežnim stranicama Sveučilišta je objavljen natječaj za mobilnost studenata Erasmus+ stručna praksa.

Više detalja o samom natječaju možete pronaći na poveznici.

Autor: Adriana Kenđel
Autor: Adriana Kenđel

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Vinko Nemec i Dominik Cinčić objavili su rad The Halogen Bonding Proclivity of the sp3 Sulfur Atom as a Halogen Bond Acceptor in Cocrystals of Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one and Its Derivatives u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (IF 4,010).

Naglasak istraživanja bio je na proučavanju sklonosti sudjelovanja u halogenskoj vezi cikličkog, sp3 hibridiziranog sumporovog atoma tetrahidro-4H-tiopirano-4-ona i njegovih iminskih derivata. Kondenzacijskom reakcijom tetrahidro-4H-tiopiran-4-ona te N-aminomorfolina ili N-(2-aminoetil)morfolina pripremljena su dva imina, pri čemu je u većem građevnom bloku prisutna etilna razmaknica s nakanom dobivanja fleksibilnijeg akceptora halogenske veze. Polazni keton i dobiveni imini kokristalizirani su sa serijom perfluoriranih donora halogenske veze: 1,4-, 1,3- i 1,2-dijodtetrafluorbenzenom, 1,3,5-trijod-2,4,6-trifluorbenzenom, jodpentafluorbenzenom i 1,4-dibromtetrafluorbenzenom. Metodom kristalizacije iz otopine i mehanokemijskim putem pripravljeno je sedam novih kokristala koji su okarakterizirani metodom difrakcije rentgenskog zračenja u praškastom uzorku, jediničnom kristalu i razlikovno-pretražnom kalorimetrijom. Strukturna analiza potvrdila je akceptorski potencijal istraživanog sumporovog atoma, no ipak je po geometrijskim parametrima i zastupljenosti (5 od 7 kokristala) zaključeno da je slabiji akceptor od morfolinskih kisikovih atoma i iminskih dušikovih atoma istraživanih spojeva. Iako je prema geometrijskim parametrima slabiji akceptor od ostalih vrsta sumporovih atoma zastupljenih u literaturi, pretpostavljeno je da je i selektivniji, jer u kristalima reaktanata i kokristala ne sudjeluje u ostvarivanju mogućih vodikovih veza.

Istraživanje je ostvareno u okviru projekta Nove građevne jedinke u supramolekulskom dizajnu složenih višekomponentnih molekulskih kristala temeljenih na halogenskim vezama (HaloBond IP-2019-04-1868) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
915420