WEBSHOP


Događanja na PMF-u

03.
veljače
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, predavaonica P1
08.
veljače
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, predavaonica P1
08.
veljače
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, predavaonica ZOAKS 023

Opće obavijesti

Preminuo je akademik Željko Kućan

Dana 5. siječnja 2023. godine preminuo je akademik Željko Kućan, jedan od začetnika biokemijskih znanosti u Hrvatskoj. Napustio nas je svestrani znanstvenik, upečatljiv i nezaboravan profesor i mentor niza biokemičara koji danas razvijaju tu znanost kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. Otišao je naš profesor i kolega koji je uvijek zračio optimizmom, bio poznat po svom smislu za humor i istinskom interesu za znanost.

Željko Kućan rođen je 24. svibnja 1934. u Zagrebu. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao (1958.) je i doktorirao (1964.) kemiju. Od 1958.-1983. radio je na Institutu Ruđer Bošković, a od 1983. do umirovljenja 2004. godine na PMF-u gdje je obavljao niz funkcija; bio je pročelnik Kemijskog odsjeka (1985.-1988.), dekan fakulteta (1990.-1994.), osnivač i predstojnik Zavoda za biokemiju (1995.-1999.). Uveo je nastavu biokemije na PMF, prvo kao naslovni docent i izvanredni profesor, a kasnije i kao redoviti profesor s PMF-ovskom adresom. Bio je poznat kao izvrstan predavač, koji je s iznimnom lakoćom i zanimljivim opaskama zaokupljao pažnju studenata i slušatelja, pa svi koji su slušali njegova atraktivna predavanja još ih se živo sjećaju. Više od tri desetljeća predavao je na diplomskim i poslijediplomskim studijima biokemije, medicinske biokemije, biofizike, molekularne biologije na Sveučilištu u Zagrebu i šire, podučavajući kvantitativne i molekulske principe biokemijskih i bioloških procesa.

Znanstvenu karijeru započeo je istražujući utjecaj zračenja na metabolizam DNA. Uočio je da ionizirajuće zračenje razgrađuje DNA i to važno otkriće publicirao u časopisu Nature. Ipak, većinu svog znanstvenog života proveo je istražujući proces prijenosa genetičke informacije od gena do proteina stvarajući svojevrsnu hrvatsku školu aminoacil-tRNA-sintetaza i tRNA, ključnih molekula u tom procesu. Znanstveno se usavršavao u laboratoriju nobelovca Fritza Lipmanna u Rockefellerovom Institutu u New Yorku (1961.-1963.) te na Department of Biochemistry, New York University School of Medicine (1969.-1972.) gdje je kasnije boravio kao gostujući profesor biokemije. Objavio je više od pedeset znanstvenih radova i mentorirao niz danas uglednih znanstvenika. Bio je predsjednik Hrvatskog biofizičkog društva, u dva navrata predsjednik Hrvatskog biokemijskog društva (danas Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju), dugogodišnji član uredništva hrvatskih znanstvenih časopisa Croatica Chemica Acta i Periodicum biologorum, član Odbora za dodjelu državnih nagrada za znanost, te u dva mandata član Nacionalnog Vijeća za visoku naobrazbu. Bio je nosilac Reda Danice hrvatske, dobitnik Državne nagrade za znanost (2004.) i Republičke nagrade za znanstveni rad “Ruđer Bošković” (1991.). Godine 1991. izabran je za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti gdje je obnašao funkciju tajnika Razreda za prirodne znanosti (2007.-2010.).

Profesor Kućan obilježio je živote mnogih studenata i mladih znanstvenika koji su željno od njega učili biokemijske principe života. Bio je jedan od pionira, a kasnije i čvrstih stupova, biokemijskih i molekularno-bioloških znanosti u Hrvatskoj. Ostat će u trajnom sjećanju kao nezaobilazna figura u odrastanju mnogih biokemičara, biofizičara i molekularnih biologa.

Posljednji ispraćaj našeg profesora, akademika Željka Kućana bit će u četvrtak, 12.01.2023., u 14:00 sati na groblju KREMATORIJ.

Autor: Adriana Kenđel

Rezultati javnog poziva za dodjelu...

Rang-liste državne STEM stipendije objavljene su i dostupne u mrežnoj aplikaciji https://stemstipendije.mzo.hr/.

Studenti s AAI@EduHr elektroničkim identitetom pristupaju mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr te jedinstvenom identifikacijskom oznakom provjeravaju mjesto na rang-listi.

Studenti koji su na rang-listi u kvoti, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, bit će obaviješteni elektroničkom poštom da su ostvarili pravo na državnu stipendiju. Zaprimanje e-poruke nije preduvjet za ostvarivanje prava na državnu STEM stipendiju te svi studenti koji su se prijavili na Javni poziv, neovisno o zaprimanju predmetne obavijesti, mogu svoje mjesto na rang-listi provjeriti u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr.

Za prihvaćanje državne STEM stipendije potrebno je u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr do srijede, 14. prosinca 2022. godine, do 12 sati, označiti Izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, zatim prihvatiti Uvjete stipendiranja te upisati isključivo IBAN žiroračuna koji glasi na ime i prezime dobitnice/dobitnika STEM stipendije.
 
  Važna napomena: Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja Ugovora.

Ako u navedenom roku student/ica ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju.

Ako student/ica odbija državnu STEM stipendiju, potrebno je u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr označiti Ne prihvaćam stipendiju

U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 106/2022.) izrađeno je ukupno šest rang-listi, odvojeno za STEM nastavničke studijske programe i rang-liste prema razini i godini studija svih studenata prijavljenih na javni poziv za ostvarivanje prava na dodjelu državnih stipendija u akademskoj godini 2022./2023. 

Poželjno je da studenti redovito prate mrežnu stranicu Ministarstva znanosti i obrazovanja u svrhu daljnjih saznanja o ovogodišnjoj dodjeli stipendija.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Objavljeni znanstveni radovi

Znanstveni rad objavljen u Journal of...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Marijana Pocrnić i Nives Galić u suradnji sa znanstvenicima iz Slovenije Poloncom Trebše i Albertom T. Lebedevom, s Krunoslavom Bojanićem i Ivanom Tatraro Bujak s Instituta Ruđer Bošković te studentom Karlom Blažekom objavili su rad Radiation-induced degradation of doxazosin: Role of reactive species, toxicity, mineralization and degradation pathways u prestižnom znanstvenom časopisu Journal of Water Process Engineering (IF = 7,340) izdavačke kuće Elsevier.

Autor: Adriana Kenđel
Znanstveni rad objavljen u Journal of...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka David Klarić, Marijana Pocrnić i Nives Galić u suradnji s Darkom Kontrecom s Instituta Ruđer Bošković te studentima Draženom Ležom, Sašom Polovićem i znanstvenicima Ivanom Kosalcem i Anom Budimir s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta objavili su rad Search for new antimicrobials: spectroscopic, spectrometric and in vitro antimicrobial activity investigation of Ga(III) and Fe(III) complexes with aroylhydrazones u časopisu Journal of Biological Inorganic Chemistry (IF = 3,862) izdavačke kuće Springer.

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenik Kemijskog odsjeka Branimir Bertoša i donedavna studentica Kemijskog odsjeka Ana Petek u suradnji sa suradnicima s Instituta Ruđer Bošković (Ante Bubić, Zoran Štefanić, Marija Luić, Ivana Leščić Ašler) te suradnicima sa Sveučilišta u Varšavi (Marta Ilona Wojtyś, Weronika Maksymiuk, Beata Wielgus-Kutrowska, Maria Winiewska-Szajewska, Agnieszka Bzowska) i Sveučilišta u Grazu (Tea Pavkov-Keller) objavili su znanstveni rad The pursuit of new alternative ways to eradicate Helicobacter pylori continues: detailed characterization of interactions in the adenylosuccinate synthetase active site u uglednom časopisu International Journal of Biological Macromolecules (IF = 8,025).

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Luka Fotović, Nikola Bedeković, Katarina Pičuljan i Vladimir Stilinović objavili su rad Order versus Disorder in the Cocrystals of m-Halogenopyridines with m-Halogenobenzoic Acids: The Effects of the I···O Halogen Bond u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (IF 4,076).

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Gregor Talajić, Edi Topić i Nikola Cindro te bivši student Kemijskog odsjeka Jerko Meštrović objavili su rad Total Synthesis of Penicyclone A Using a Double Grignard Reaction u uglednom časopisu Journal of Organic Chemistry (IF 4,354).

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Tin Klačić i Davor Kovačević u suradnji s Klemenom Bohincem sa Sveučilišta u Ljubljani objavili su znanstveni rad Suppressing the Hofmeister Anion Effect by Thermal Annealing of Thin-Film Multilayers Made of Weak Polyelectrolytes u uglednom časopisu Američkog kemijskog društva Macromolecules (IF 6,057).

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Vinko Nemec i Dominik Cinčić objavili su rad The Halogen Bonding Proclivity of the sp3 Sulfur Atom as a Halogen Bond Acceptor in Cocrystals of Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one and Its Derivatives u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (IF 4,010).

Autor: Adriana Kenđel

Broj posjeta:
953740