WEBSHOP


Događanja na PMF-u

03.
travnja
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 222
04.
travnja
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, predavaonica 225

Opće obavijesti

Znanstvenik Zavoda za Biokemiju dr. sc. Igor Živković i doc. dr. sc. Bojan Žunar (Prehrambeno-biotehnološki fakultet) osvojili su Godišnju nagradu Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju za mlade znanstvenike za 2022. godinu.

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen sveučilišni priručnik...

Nastavnice Kemijskog odsjeka Marina Cindrić i Višnja Vrdoljak objavile su u nakladi Školske knjige sveučilišni priručnik Zbirka zadataka iz anorganske kemije. Priručnik je napisan prema nastavnom programu kolegijâ Anorganska kemija 1 i Anorganska kemija 2 za studente preddiplomskoga sveučilišnog studija Kemija.

Autor: Adriana Kenđel
Pripreme za maturu iz kemije

Studenti istraživačkog i nastavničkog smjera Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu ponovno provode projekt Studenti za buduće studente - Pripreme za maturu iz kemije.

LETAK

Više informacija

Autor: Adriana Kenđel

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

Natječaji za stipendije Vlade Republike Francuske su u tijeku i detalji se mogu pronaći na sljedećim poveznicama: znanstvene stipendije i jezične stipendije.

Rok za podnošenje prijava je 15. travnja 2023.

Autor: Adriana Kenđel

Raspisan je natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2022./2023..

Rok za prijavu/predaju rada je 28. travnja 2023. u 16 h.

Detalji na poveznici.

Autor: Adriana Kenđel

AMAC-UK (Udruženje bivših studenata i prijatelja sveučilišta u Hrvatskoj, ogranak Velika Britanija) raspisuje natječaj za nagradu mladim znanstvenicima u vrijednosti od £1000.

Rok prijave je 30.04.2023.

Više na poveznici.

Upute za prijavu

Prijavnica

Autor: Adriana Kenđel
Natječaj Fonda Nenada M. Kostića za...

Fond Nenada M. Kostića za hemijske nauke ove godine će po dvadeset drugi put nagraditi diplomande u području kemije.

Rok za prijavu na natječaj je 5. travnja 2023.

Više o natječaju

Obrazac za prijavu

Autor: Adriana Kenđel
Autor: Adriana Kenđel

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Laura Nuić, Barbara Panić, Hrvoj Vančik i Ivana Biljan, bivše studentice Kemijskog odsjeka Lovorka-Kristina Pereković i Ana Mihanović u suradnji s Ivom Šrut Rakić i Markom Kraljem s Instituta za fiziku objavili su rad Polymerization of aromatic dinitroso derivatives initiated by nitroso-terminated monolayer on Au(111) surface: Insights from ellipsometry, AFM and nano-FTIR spectroscopy u uglednom časopisu Polymer (IF = 4,432) izdavačke kuće Elsevier.

U radu je uz pomoć elipsometrije, mikroskopije atomskih sila (AFM) i nano-FTIR spektroskopije istražena mogućnost polimerizacije različitih aromatskih dinitrozo derivata inicirane jednoslojem s terminalnim nitrozo skupinama na površini zlata. Elipsometrijom je utvrđeno povećanje debljine filmova nakon što su nitrozo skupine izložene na međupovršini jednosloja podvrgnute interakcijama s aromatskim dinitrozo derivatima u otopini. Dobivene vrijednosti debljina filmova ukazale su na nastanak azodioksidnih oligomernih filmova sastavljenih od samo nekoliko monomernih podjedinica s mogućim nagnutim i isprepletenim lancima. Elipsometrijski podaci potkrijepljeni su AFM topografskim slikama na kojima je opažen veći broja otoka pripisanih domenama azodioksidnih oligomera. Obje tehnike su pokazale da je nastajanje azodioksidnih oligomera na površini zlata izraženije pri duljem vremenu adsorpcije. Vrijedne informacije o kemijskom sastavu filmova na nanoskali dobivene su iz nano-FTIR spektara u kojima su opažene vrpce koje odgovaraju vibracijama istezanja E-azodioksidne veze čime je, između ostalog, pokazana visoka osjetljivost nano-FTIR spektroskopije za kemijsku identifikaciju vrlo tankih filmova. Nadalje, s obzirom na zanimljiva elektronska svojstva nekih aromatskih dinitrozo spojeva korištenih u radu, ovo istraživanje moglo bi poslužiti kao polazište za mjerenje vodljivosti adsorbiranih azodioksidnih oligomera i njihovu potencijalnu primjenu kao organskih poluvodiča.

Istraživanje je ostvareno u okviru projekta Od aromatskih spojeva s dušikom do novih funkcionalnih organskih materijala (FunMaterials, IP-2020-02-4467) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
1031570