Događanja na PMF-u

29.
svibnja
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, dvorana 023

Opće obavijesti

Matej Kožić dobitnik nagrade Fonda...

Fond Nenada M. Kostića za hemijske nauke na svečanosti održanoj 17. svibnja 2024. na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu dodijelio je po dvadeset i treći puta nagrade studentima za najbolje diplomske radove i pohvale njihovim mentorima za mentorski rad. Od 22 rada pristigla na natječaj s dvanaest fakulteta iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore nagrađena su dva rada. Diplomski rad Mateja Kožića, mag. chem., donedavnog studenta, a sada zaposlenika Kemijskog odsjeka PMF-a, odnio je pobjedu u kategoriji najboljeg diplomskog rada (ekvivalent studiju u trajanju od pet godina). Nagrađeni diplomski rad pod naslovom ''Nova metoda analize simulacija molekulske dinamike toplinskim mapama“ izrađen je na Zavodu za fizikalnu kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a pod mentorstvom prof. dr. sc. Branimira Bertoše te je obranjen u veljači 2024. godine.

Čestitamo!

Autor: Aleksandra Maršavelski

Pozivamo vas na predavanje 'Priča o anti-aromatičnosti: od ciklougljika do 2D materijala' koje će u sklopu Kolokvija Kemijskog odsjeka održati Igor Rončević sa Sveučilišta u Oxfordu.

Predavanje će se održati petak 17. svibnja s početkom u 9.30 sati u predavaonici 222.

Autor: Aleksandra Maršavelski

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

Poziv studentima za glasanje za...

Studentski zbor PMF-a i ove godine tradicionalno dodjeluje nagradu BRDO za najbolje predavače i asistente na svakom odsjeku PMF-a u akademskoj 2023./2024. godini.

Glasati možete do četvrtka, 30. svibnja na poveznici.

Nagrada za 2023./2024. godinu dodijelit će se na svečanoj sjednici povodom Dana PMF-a 7. lipnja.

Autor: Aleksandra Maršavelski

Poštovani studenti, pozivamo Vas na predavanje o mogućnostima stručne prakse u suradnji sa sveučilištem u Regensburgu, Njemačka, 28. svibnja 2024. u 14 h, u predavaonici 023. Predviđeno trajanje predavanja je oko 30 min.

Jana Pisk i Nikola Cindro

Autor: Aleksandra Maršavelski

Sljedeće predavanje Ljubičastog u kemiji čeka nas već idući tjedan, a kao predavačica nam dolazi dr. sc. Ivana Brekalo sa Zavoda za fizičku kemiju IRB-a. Koliko ste puta čuli "neću tu kemiju", "ma to ti je sve kemija" i slične izraze koji impliciraju da je kemija štetna i opasna? S druge strane znamo da je kemija nužna u svakodnevnom životu, od hrane do medicinskih istraživanja, boja, plastike, kozmetike... Kako pomiriti te naizgled nespojive činjenice? Ovo predavanje dat će nam uvid u novu, učinkovitu, "čišću" kemiju i pokazati kako do nje doći starom fizičkom silom. Stoga vas pozivamo da nam se pridružite u četvrtak, 23. svibnja 2024. u 18:15 h u predavaonici A1 na Kemijskom odsjeku PMF-a! Vidimo se!"

Autor: Aleksandra Maršavelski

Poštovani i dragi studenti,

uskoro počinje nova, 2023./2024., akademska godina. U tijeku je usklađivanje sveučilišnih i fakultetskih pravila studiranja s novim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te novim Statutom Sveučilišta u Zagrebu. PMF će u ovom prijelaznom razdoblju, koliko god to bude dopušteno i moguće, primjenjivati pravila povoljnija za studente.


Svi studenti i dalje imaju obvezu završiti studij najkasnije u roku koji je dvostruko dulji od trajanja studija.

Važno je napomenuti da prema novim pravilima studenti ne gube pravo studiranja na studiju ako u prethodne dvije akademske godine nisu stekli najmanje 35 ECTS-a. To znači da takvi studenti mogu upisati novu akademsku godinu (ako time ne bi prekoračili dvostruko trajanje studija).

Studentima će biti omogućeno više od dva puta upisati isti kolegij.

Studenti će moći polagati kolegije iz ljetnog semestra za koje su ostvarili uvjete i u zimskom semestru akad. god. 2023./2024. Bez obzira koliko je puta do sada student izašao na ispit iz nekog kolegija za koji je ostvario uvjete, on može izaći na ispit u svakom ispitnom terminu do uključivo veljače 2024. 

Ponovno napominjemo da broj izlazaka na ispit iz pojedinog kolegija više nije eliminatoran, tj. u tom slučaju studenti ne gube pravo studiranja.

Studenti u redovitom statusu, koji su u prvu godinu studija prvi put upisani u akademskoj godini 2023./2024., imat će pravo najviše jednom ponavljati svaku studijsku godinu.

Molimo studente da i dalje prate objave na mrežnoj stranici na kojoj ćemo objavljivati sve važne novine.

Autor: Adriana Kenđel

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Branimir Bertoša i Katarina Radman u suradnji sa znanstvenicima s Instituta Ruđer Bošković (Lana Vujica, Jovica Lončar, Lana Mišić, Bono Lučić, Ivan Mihaljević, Josip Mesarić, Marina Horvat i Tvrtko Smital) objavili su znanstveni rad Environmental contaminants modulate transport activity of zebrafish (Danio rerio) multidrug and toxin extrusion protein 3 (Mate3/Slc47a2.1) u vrhunskom časopisu Science of the Total Environment (IF = 10,754).

Mate3 je transmembranski membranski protein prisutan u bubrezima, crijevima, testisima i mozgu mužjaka tropskih ribica zebrica (engl. zebrafish). Prethodna istraživanja ovog proteina ukazuju na njegovu ulogu u izbacivanju toksičnih spojeva iz stanica. U predstavljenom radu, eksperimentalno i računalno su proučavane interakcije različitih zagađivača okoliša s Mate3 proteinom zebrice. Eksperimentalni pristup uključivao je različite biološke testove i kinetičke eksperimente, dok se računalno istraživanje temeljilo na računima molekulskog uklapanja (engl. docking) koristeći 3D strukturu proteina dobivenu korištenjem algoritma AlphaFold2. Identificirane su ključne interakcije između molekula koje predstavljaju potencijalne zagađivače okoliša i proteina Mate3 iz zebrice. Nadalje, rezultati ukazuju na postojanje dodatnih aktivnih mjesta u proteinu Mate3. U konačnici, rezultati istraživanja sugeriraju da bi neke od istraživanih molekula predstavljati opasnost za okoliš, jer bi njihova interakcija s proteinom Mate3 mogla dovesti do oštećenja njegove normalne funkcije izbacivanja toksičnih spojeva, čineći ribu osjetljivijom na štetne tvari koje se obično ispuštaju u vodeni okoliš.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
2406049