Besplatno korištenje ArcGIS Pro i IBM SPSS-a

Besplatno korištenje ArcGIS Pro i IBM SPSS-a na Odsjeku te povoljna kupnja  IBM® SPSS® Statistics 29, Statistica i EndNote 21

Studentima Doktorskog studija geografije omogućeno je:

  • besplatno korištenje ArcGIS Pro programskog paketa i SPSS paketa na računalima Geografskog odsjeka (u dogovoru sa sistem inženjerom Mariom Dakićem i mentorom)
  • izuzetno povoljna kupnja programa IBM® SPSS® Statistics (od 49$ na više, ovisno o vrsti i trajanju licence) 29, Statistica (od 16$ naviše), EndNote 21 (112 $) te niza drugih programa korisnih u istraživačkom radu.

Kupnja kreditnom karticom ili PayPalom se obavlja putem stranice https://onthehub.com/ na kojoj se potrebno registrirati sa službenom AAI identitetom odnosno e-mail adresom oblika: nsurname.geog@pmf.hr


Sukladno zaključku Vijeća PDS-a od 16. lipnja 2016., prilikom pokretanja postupka prijave teme doktorskog rada (Dr.Sc.-01) kandidati prilažu i zamolbu za održavanje Seminara I (za doktorski studij Geografije) odnosno Javne obrane teme doktorskog rada (za Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž) koju će supotpisati i predloženi mentor/i te time dati svoju suglasnost. 

Za Seminar II (za doktorski studij Geografije), odnosno prezentaciju preliminarnih rezultata istraživanja, potrebno je predati obrazac koji će se potvrditi na Vijeću PDS-a te kao informacija proslijediti Vijeću Odsjeka.

Obrazac

Termin Seminara I Javne obrane teme doktorskog rada kandidat dogovara sa savjetnikom i to u skladu s Pravilnikom o doktorskim studijima na PMF-u te Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu. Termin Seminara II kandidat dogovara s mentorom. 

O dogovorenom terminu kandidat/savjetnik/mentor obavještava Ured za studente najmanje 8 dana prije održavanja.

Autor: Ivana Erdelez
Popis obavijesti