Na temelju Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu i Pravilnika o doktorskim studijima na PMF-u objavljujemo, u dogovoru s pristupnikom, da će se u srijedu, 20. siječnja 2021. u 14:30 sati putem videokonferencije održati javna obrana teme doktorskog rada, pod naslovom: 

„Hidrološko-geomorfološka klasifikacija izvora prisojnih padina PP Medvednica“

Prijavljena tema brani se javno pred drugim doktorandima i ostalim zainteresiranima te pred Povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Danijel Orešić, predsjednik (Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek)
  2. prof. dr. sc. Nenad Buzjak (Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek)
  3. izv. prof. dr. sc. Mladen Pahernik
    Zamjena: izv. prof. dr. sc. Neven Bočić (Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek)

 

Voditelj doktorskog studija

Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić

 

NAPOMENA: molimo da se zainteresirani za dobivanje poveznice za pristup obrani prijave putem obrasca najkasnije do 19. siječnja 2021.

Autor: Ivana Erdelez
Popis obavijesti