Dodjela godišnjih nagrada...

Dana 29. veljače 2024. godine održana je druga Dodjela godišnjih nagrada doktorandima i mentorima i koji su u protekloj kalendarskog godini objavili rad u časopisu s visokim faktorom utjecaja (Q1 ili Q2).

Godišnje priznanje za izvrsnost na doktorskom studiju u 2023. godini dobio je dr. sc. Karlo Mak, za rad:

Jakovčić, M. i Mak, K. 2023: “Gay space is wherever I am”: The outlines of pink consumption spaces in Zagreb, Geographica Pannonica, 27, 2; 91-103. doi: 10.5937/gp27-42432,

dok je Godišnje priznanje za mentorski rad dobila njegova mentorica prof. dr. sc. Martina Jakovčić.

Potvrde za sudjelovanje u izvođenju nastave na diplomskom studiju Geografskog odsjeka PMF-a kao (održano predavanje ili radionica) dobili su:

- DINO BEČIĆ - GIS u prostornom planiranju: stanje, razvoj, perspektive

- PETRA FURČIĆ - Izrada strateških planova

- MARIO GREGAR- Izrada strateških planova

- ALEKSANDRA KAPETANOVIĆ - Mediteranska transhumanca - istraživanje katuna na planini Sinjajevini (Crna Gora) u okviru projekta “IRIS – Nadahnjujuće ruralno nasljeđe: Održive prakse zaštite i očuvanja planinskih pejzaža i sjećanja”

- IVES VODANOVIĆ LUKIĆ - Placemaking - između turizma i razvoja zajednice.

Potvrdu za objavu prikaza knjige dobila je MIHELA MELEM HAJDAROVIĆ:

Diana Stolac; Jim Hlavač, 2021: Riječki jezični krajolik, 199, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, u časopisima: Studia lexicographica, 17 (2023), 32; 205-207. doi: 10.13140/RG.2.2.13917.59362 i Hrvatski geografski glasnik Vol. 85 (2), 2023

Pozvano predavanje održala je prof. dr. sc. Nina Lončar s Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru na temu: Što su sige s freatskim obraštajem i kako ih koristimo u istraživanjima promjena morske razine?

Fotografije s dodjele pogledajte ovdje.

Autor: Ivan Martinić
Popis obavijesti