DJELATNIČKA E-POŠTA

   
 
   
 
STUDENTSKA E-POŠTA

 

 

 


Novosti

...
Novosti Geografija

UPUTE ZA STUDENTE – Opravdanje izostanka s nastave u slučaju potvrđene bolesti COVID-19 ili propisane samoizolacije

1)      Pozitivan nalaz na virus SARS-CoV-2 U slučaju pozitivnog nalaza, student je dužan skeniranu liječničku potvrdu poslati u studentsku referadu. Također, student je dužan svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog bolesti ne dolazi na nastavu, odmah javiti da mu je dijagnosticiran COVID-19 (u prilog sken potvrde pozitivnog nalaza).

Kolegij „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“ dostupan je za upis svim studentima koji su upisani na bilo koju sastavnicu (fakultet/akademiju) Sveučilišta u Zagrebu na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini studija.

Nositelj je Sveučilište u Zagrebu, a izvoditelj Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Kolegij se održava u dva dijela: prvi dio se odnosi na pripremnu radionicu, a drugi na pružanje vršnjačke potpore i redovite grupne konzultacije – superviziju.

Traje jedan semestar te nosi 5 ECTS bodova.

Uvjet za upis je poznavanje studenta s invaliditetom, studenta s oštećenjem vida, sluha ili motoričkim poremećajem kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje kolegij pruža potporu („par“). Također, potrebno je da par bude s istog studijskog programa i iste studijske godine.

 

S obzirom na specifičnost načina izvođenja dijela kolegija (neposredno pružanje potpore: bliski kontakt između pružatelja i primatelja potpore), njegova realizacija u akademskoj godini 2020./2021. ovisi o razvoju epidemiološke situacije u našoj zemlji te načinu na koji će se organizirati nastava na svakoj pojedinoj sastavnici. Nakon iskaza interesa sa svakim pojedinim studentom, odnosno parom studenata, će se razmotriti primjerene mogućnosti sudjelovanja u kolegiju odnosno pružanje kvalitetne potpore studentima s invaliditetom.

 

Zainteresirani studenti se trebaju javiti Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu:

 Studentsko naselje „Stjepan Radić“, Jarunska 2, Zagreb

(prizemlje 12. paviljona)

e-mail: uredssi@unizg.hr; tel.: 01/ 4564 405, mob. 099 4593 578

Autor: Mario Dakić
Popis obavijesti