Novosti

...
Novosti Geografija

Webinari o radu u MS Teams okruženju

U organizaciji Microsofta Hrvatska i partnerske tvrtke Citus održat će se webinari iz područja: Power Automate, Sharepoint i Excel. Webinari su namjenjeni zaposlenicima i studentima. Webinari će se održati u razdoblju od 27.01. do 24.02.2023.


Obavijesti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Odluku i obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom za akademsku godinu 2022./2023.

Autor: Ivana Erdelez
Usluga ZET prilagođenog prijevoza za...

Način obavljanja ove usluge reguliran je Pravilnikom o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.

Temeljem Pravilnika Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. ( Pravilnik o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom)  prilagođeni prijevoz ZET-a može koristiti osoba s invaliditetom koja se kreće uz pomoć invalidskih kolica i pratitelj uz preporuku Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.

Autor: Ivana Erdelez

(25. 8. 1926. - 10. 4. 2021.)

Naša geografska zajednica oprašta se od dragoga kolege i dugogodišnjega djelatnika Geografskoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, stručnoga savjetnika Miljenka Počakala koji je preminuo u subotu 10. travnja 2021. godine u Varaždinu, u devedesetpetoj godini života.

Miljenko Počakal rođen je u Zlataru. Gimnaziju je završio u Varaždinu 1946. godine. Radio je u Uredu za katastar u Varaždinu i na osnovnim školama u Zlatar-Bistrici i Kućanu. Od godine 1961. zaposlen je kao tajnik u Institutu za geografiju Sveučilišta u Zagrebu. Geografiju je diplomirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1972. godine, a potom je na Geografskom odsjeku apsolvirao tadašnji postdiplomski studij "Principi i metode regionalizacije". Godine 1975. izabran je za stručnoga suradnika na Geografskom zavodu, današnjem Odsjeku, te time počinje njegov visokoškolski nastavni i znanstveno-istraživački angažman. Vodio je tri praktikuma, iz Hidrogeografije, Agrarne geografije i Geografskih grafičkih metoda. Uspješno je primjenjivao kvantitativne metode u geografiji te rado prenosio svoja znanja kao i vještine brojnim naraštajima studenata. Između ostaloga istaknuo se u izradi modela reljefa, te je bio tražen savjetnik u proizvodnji tih nastavnih pomagala. U Agrarnoj geografiji i Hidrogeografiji studente je vodio kroz niz istraživačkih zadataka, a posebno u radu na terenskim istraživanjima, na prikupljanju i obradi prikupljenih podataka mjerenjima, kartiranjima i anketiranjima. Studentima je uvijek bio na raspolaganju za pomoć, ne samo na tim zadatcima, nego i općenito kroz studij. Zbog toga je bio omiljen među studentima koji su rado kod njega dolazili po savjete, posebno kada bi zatrebali kakvu utjehu i daljnji poticaj u radu ali i životu općenito.

U stručnom i znanstveno-istraživačkom radu bavio se posebno hidrografskim mjerenjima i metodama analize mreža i sustava površinskog otjecanja. Objavio je desetak radova, bio suradnik na više projekata te sudjelovao na domaćim i međunarodnim geografskim kongresima, a često i u njihovim pripremama kao član organizacijskoga odbora. Samozatajno se prihvaćao mnogih obveza na Geografskom odsjeku i Hrvatskom geografskom društvu, čiji je bio iznimno aktivan član. U Hrvatskom geografskom društvu tridesetak je godina vodio sve administrativne i financijske poslove. Bio je dugogodišnji neslužbeni i potom službeni tehnički urednik znanstvenog časopisa Geografskog odsjeka (Radovi, današnja Acta Geographica Croatica). Poslove tehničkog urednika obavljao je i za časopise Hrvatskog geografskog društva, za Hrvatski geografski glasnik i za Geografski horizont. Službeno je tehnički urednik Hrvatskog geografskog glasnika od 1989. godine, niz godina i nakon umirovljenja (1992,), sve do 2002. godine. Privatno je bio strasni kolekcionar, između ostaloga skupljajući školske udžbenike geografije, dio kojih je rado posudio za izložbu školskih udžbenika NSK povodom sto godina osnutka Hrvatskog društva.

Blagi i uvijek nasmiješeni gospodin Miljenko Počakal ostat će svima koji su ga poznavali u trajnom sjećanju. U ime svih koje je trajno obogatio velika mu hvala i slava.

Danijel Orešić,
predsjednik Hrvatskog geografskog društva
 

Autor: Ivana Erdelez
Popis obavijesti