Novosti

...
Novosti Geografija

Webinari o radu u MS Teams okruženju

U organizaciji Microsofta Hrvatska i partnerske tvrtke Citus održat će se webinari iz područja: Power Automate, Sharepoint i Excel. Webinari su namjenjeni zaposlenicima i studentima. Webinari će se održati u razdoblju od 27.01. do 24.02.2023.


 

 

Zadovoljava

Djelomično zadovoljava

Ne zadovoljava

Znanstvena utemeljenost teme

 

 

 

 

Istraživački doprinos odnosno izvornost/originalnost teme

 

 

 

Raznolikost i točnost primijenjenih metoda istraživanja

 

 

 

Precizno (jasno, konkretno)  definirani svrha i ciljevi istraživanja

 

 

 

 

Samostalnost u pisanju rada

 

 

 

 

Korištenje relevantne i znanstveno aktualne literature

 

 

 

Jezična ispravnost teksta (pravopis i gramatika)

 

 

 

Stil pisanja - objektivan, znanstveni , fokus na temi, jasnoća i konzistentnost napisanoga (unutartekstovna povezanost)

 

 

 

 

Preporučeni opseg rada - do 50 stranica

 

 

 

 

Grafički prilozi izrađeni prema pravilima geografskih grafičkih metoda

 

 

 

Točno navođenje i citiranje literature i izvora

 

 

 

 

Tehnička ispravnosti uređenost teksta - da sadrži sve propisane elemente te strukturu i poglavlja u radu koji je propisani Natječajem

 

 

 

 

Napomena: Radovi u kojima su neki elementi samo djelomično zadovoljeni ili u većini ne zadovoljovoljavaju neće se razmatrati za Rektorovu nagradu.

 

 

 

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu Geografskog odsjeka

Autor: Mario Dakić
Popis obavijesti