Novosti

...
Novosti Geografija

Upisi na prijediplomski i integrirani studij

Upisi na prijediplomski i integrirani studij Geografskog odsjeka PMF-a odvijat će se online u tri koraka putem poveznice https://upisi.pmf.hr. Za prijavu se može koristiti AAI@EduHr identitet ili adresa elektroničke pošte navedena u sustavu Postani student. Važno: Za komunikaciju s kandidatima koristit će se adresa elektroničke pošte i broj telefona navedeni u sustavu Postani student, stoga je važno da kandidati u svom korisničkom profilu na http://www.postani-student.hr provjere i po potrebi promijene podatke za kontakt. Isto je potrebno učiniti i s podatcima o prebivalištu. Prijava za upis: petak, 19. srpnja 2024. od 8 sati do 16 sati Kandidati trebaju učitati: · osobnu fotografiju koja zadovoljava ove uvjete · fotografiju prednje i stražnje strane osobne iskaznice · ako su prethodno već studirali - potvrdu o ispisu (obavezno) te potvrdu o broju ostvarenih ECTS bodova u akademskoj godini 2023./24. (samo ako je ostvareno najmanje 55 ECTS bodova, odnosno najmanje 30 ECTS bodova za studente s invaliditetom kojima je utvrđeno najmanje 60% oštećenja organizma ili III. stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti) · potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja, ako je kandidatu utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili više   Ispunjavanje osobnih podataka na Studomatu: od petka, 19. srpnja 2024. od 12 sati do ponedjeljka, 22. srpnja 2024. do 15 sati. U ovom koraku kandidati će na Studomatu (koristeći za prijavu AAI korisničke podatke izdane od strane PMF-a, koje će preuzeti u aplikaciji), u izborniku Podaci o studentu-->Osobni podaci, ispuniti osobne podatke prema Uputama o izmjeni osobnih podataka. Dostava potvrda o uplati upisnine i participacije u troškovima studija: do ponedjeljka 22. srpnja 2024. do 15 sati. Iznos upisnine iznosi 60.00€ i podatke za uplatu student obavezno preuzima kroz aplikaciju! Participacija u troškovima studija za one koji su već bili upisani na drugim fakultetima Natječaju za upis studenata u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih, integriranih (prijediplomskih i diplomskih) te stručnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2024./2025. Participacija u troškovima studija za kandidate koji su već studirali na prijediplomskom ili integriranom studiju iznosi 1114,87 eura. Participacija se može platiti u cijelosti ili na tri rate, od kojih prva iznosi 371,60 eura. Iznimno, kandidati koji prvi put mijenjaju studij ostvaruju pravo na subvenciju troškova školarine ako ispunjavaju sljedeće uvjete: - državljani su Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije - u akademskoj godini 2023./24. osvojili su najmanje 55 ECTS bodova na prethodnom studiju (ili najmanje 30 ECTS bodova za studente s invaliditetom kojima je utvrđeno najmanje 60% oštećenja organizma ili III. stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti) - nisu stekli kvalifikaciju na istoj razini visokog obrazovanja Sve izmjene biti će pravodobno objavljene na web-u odsjeka.   Nakon uspješno obavljenog upisnog procesa, potvrda o upisu na studij može se zatražiti preko Studomata. U izborniku Potvrde izaberite Zahtjev za izdavanjem potvrda s elektroničkim pečatom. Dobit ćete je elektroničkom poštom, kojoj pristupate prijavom s AAI korisničkim podacima, izdanim od PMF-a, na https://outlook.office.com. U trenutku kad se podaci među sustavima sinkroniziraju, moći ćete zatražiti potvrdu i preko sustava e-Građani. Fakultet će zatražiti izdavanje studentskih iskaznica. Studentske iskaznice se mogu preuzeti na početku akademske godine, o čemu ćemo staviti posebnu obavijest tijekom rujna. Pri preuzimanju iskaznice potrebno je predati: · svjedodžbu o državnoj maturi · potpisana dva primjerka ugovora o studiranju, preuzetog u aplikaciji · ispisnicu (studenti koji su već studirali na prijediplomskom ili integriranom studiju) · potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja (studenti kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili više) VAŽNO! "Fakultet zadržava pravo, kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojemu su ostvarili pravo upisa i za koji su dobili upisni broj, odnosno u slučaju prijavljenog, a neupisanog i neodjavljenog studijskog programa, naplatiti oportunitetne troškove prema odluci Fakultetskog vijeća."


Simpozij u spomen na prof. Zlatka Pepeonika - The Future of Tourism in the Alpine-Adriatic Region

Otvorene prijave za međunarodni simpozij The Future of Tourism in the Alpine-Adriatic Region, u spomen na prof. dr. sc. Zlatka Pepeonika, koji će se održati u Hermagoru u Austriji. Rok za predaju sažetaka produljuje se do 31. svibnja 2024. 

  


Terenska nastava studenata Fizičke...

Terenski rad je iznimno značajan oblik rada u fizičkoj geografiji. Tako su studenti prve godine diplomskog studija na smjeru Fizička geografija s geoekologijom proveli četiri terenska dana na području Kamanja, Karlovca, Slunja, Rakovice i NP Plitvička jezera.

Pod vodstvom prof.dr.sc. Nevena Bočića i suradnika Jure Saboleka studenti su se upoznali s fizičko-geografskim obilježjima ovog prostora s naglaskom na krški, fluviokrški i fluviodenudacijski reljef i čimbenike njegovog oblikovanja.

Prvi dan studenti su obišli špilju Vrlovku kod Kamanja te jaruge na fluviodenudacijskom reljefu u okolici Karlovca. Drugi dan su obišli centar Speleon kod Rakovice te su vršili geomorfološko kartiranje dijela Značajnog krajobraza Baraćeve špilje. U Gornjoj Baraćevoj špilji su mjerili strukturne elemente te mikroklimatske parametre. Treći dan bio je rezerviran za geomorfologiju i hidrologiju potoka Plitvice, četvrti dan doline Bijele rijeke u sklopu NP Plitvička jezera. Osim stjecanja dodatnog znanja glavni cilj terenske nastave bilo je stjecanje i dodatno usavršavanje vještina terenskog rada.

Na velikoj pomoći u realizaciji terenske nastave zahvaljujemo se Joži Šutu (JU Natura Viva), Hrvoju Cvitanoviću i Slavenu Vukoviću (JU Baraćeve špilje) te Željku Renduliću (NP Plitvička jezera).


   

  

  

  

Autor: Ivan Martinić
Popis obavijesti

Održana tribina u spomen na prof. dr....

Dana 11. ožujka 2024. u 19 sati održana je tribina na Geografskom odsjeku PMF-a u spomen na prof. dr. sc. Zlatka Pepeonika povodom 90 godina od njegova rođenja i 20 godina od smrti.

Autor: Ivan Martinić
Dodjela godišnjih nagrada...

Dana 29. veljače 2024. godine održana je druga Dodjela godišnjih nagrada doktorandima i mentorima i koji su u protekloj kalendarskog godini objavili rad u časopisu s visokim faktorom utjecaja (Q1 ili Q2).

Autor: Ivan Martinić