Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Analitička geometrija

Šifra: 92894
ECTS: 7.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Berić - Predavanja
doc. dr. sc. Slaven Kožić - Predavanja
Izvođači: dr. sc. Marija Galić - Auditorne vježbe
Mateo Tomašević, mag. math. - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Usvojiti osnovne elemente algebre vektora u prostoru i analitičke geometrije u ravnini i prostoru. Ovim kolegijem niveliramo znanje studenata prve godine vezano uz analitičku geometriju i vektorski račun i postavljamo osnove na kojima se u kolegijima Linearna algebra 1 i 2 grade apstraktni pojmovi kao što su algebarske strukture, (grupa, vektorski prostor), operatori i sl. Drugim riječima, studente upoznajemo s početnim primjerima vektorskih prostora u kojima se uočavaju pojmovi poput linearne nezavisnosti, baze, dimenzije i sl. koji će u Linearnoj algebri 1 i 2 biti generalizirani. Pojmovi vezani uz krivulje, plohe i geometrijske transformacije uvode se s analitičkog stanovišta i to je svojevrstan uvod u geometrijske kolegije na višim godinama studija kad će se ti pojmovi obraditi i sa stanovišta sintetičke geometrije.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Klasična algebra vektora u V2. Orijentirane dužine. Vektori. Modul, smjer i orijentacija vektora. Zbrajanje vektora. Množenje vektora skalarom. Struktura prostora V2. Linearna zavisnost i nezavisnost vektora. Baza prostora V2. Koordinatizacija. Skalarni produkt. Ortonormirana baza. Koordinatni prikaz skalarnog produkta.
2. Klasična algebra vektora u V3. Orijentirane dužine.Vektori. Modul, smjer i orijentacija vektora. Zbrajanje vektora. Množenje vektora skalarom. Struktura prostora V3. Linearna zavisnost i nezavisnost vektora. Baza prostora V3. Koordinatizacija. Skalarni produkt. Ortonormirana baza. Koordinatni prikaz skalarnog produkta. Vektorski produkt. Mješoviti produkt.
3. Elementi analitičke geometrije u E3. Kartezijev koordinatni sustav na pravcu, u ravnini i prostoru. Udaljenost točke od ravnine. Razni oblici jednadžbe ravnine. Kut dviju ravnina. Analitička predočenja pravca. Kut dvaju pravaca. Kut pravca i ravnine. Udaljenost točke od pravca. Zajednička normala i najkraća udaljenost dvaju pravaca. Krivulje drugog reda u ravnini i njihovo analitičko predočenje. Plohe 2. reda. Krivulje u prostoru. Neki drugi koordinatni sustavi u prostoru.
4. Geometrijske transformacije. Geometrijske transformacije u R2 (osna i centralna simetrija, rotacija, translacija, homotetija). Koordinatni i matrični zapis transformacija. Kompozicija transformacija. Geometrijske transformacije u R3 (centralna simetrija, zrcaljenje s obzirom na ravninu, zrcaljenje s obzirom na pravac, rotacija oko pravca, homotetija, ortogonalno projiciranje na ravninu, ortogonalno projiciranje na pravac, translacija). Kompozicija transformacija. Svojstva pojedinih skupova transformacija s obzirom na kompoziciju i njihova struktura.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Tomislav Berić :

  utorak 13-14

  srijeda 10-11

  obavezno se najavite putem emaila, moguće su kontaktne i online konzultacije

  U kolokvijskim tjednima konzultacije se održavaju po dogovoru.

  Lokacija: A309

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/ag/


Obavijesti

Dragi studenti,

dobrodošli na kolegij Analitička geometrija. Nastava će se odvijati prema rasporedu u hibridnom obliku kako je opisano ovdje: https://www.pmf.unizg.hr/math?@=1lzcz#news_96794

Kontaktna nastava će se održavati u čitaonici te će biti izravno emitirana putem platforme Zoom na linku https://zoom.us/my/citaonica. Prva dva tjedna (kao i peti i šesti tjedan) nastava se održava za jednu grupu u kontaktnom obliku, a za drugu online. Treći i četvrti tjedan nastava će se održavati samo online i na vrijeme ćete dobiti linkove preko kojih možete pristupiti predavanjima/vježbama.

Studenti koji ponavljaju kolegij bi trebali pratiti nastavu isključivo online, a na raspolaganju im stoje kontaktne konzultacije.

Obavezno se za konzultacije najavite mailom da bismo znali koliko vas možemo očekivati i prilagoditi se epidemiološkim preporukama.

Sve važne obavijesti, kao i audio i video materijale, ćemo objavljivati putem sustava Merlin (https://moodle.srce.hr/2020-2021/course/view.php?id=81475) u koji se možete ulogirati koristeći svoje AAI@EduHr identitete.
Na raspolaganju vam je i web stranica kolegija (https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/ag/) na kojoj možete naći brojne materijale i korisne informacije o kolegiju. Stranica je također zaštićena i pristupate joj putem svojih AAI@EduHr identiteta.

Želimo vam puno uspjeha na ovom kolegiju i u vašem daljnjem studiju!

Autor: Tomislav Berić