Biofizika

Matematički odsjek

Biofizika

Obavijesti

Biofizika

Šifra: 61799
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Selma Supek - Predavanja
Izvođači: Selma Supek - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Cilj kolegija Biofizika je uvođenje studenata u interdisciplinarna biofizička istraživanja. Studente se upoznaje s osnovnim konceptima strukture i funkcije bioloških sustava od makromolekula do mozga, kao i najnovijim eksperimentalnim metodama biofizike. Kroz kolegij se posebno ističe uska veza biofizike i biotehnologije budućnosti te se potiče studente da samostalnim izborom seminarske teme obrade neka od novijih biofizičkih istraživanja.

NASTAVNI SADRŽAJ:
1. Predmet, uloga i značenje biofizike. Biofizika - biotehnologija.
2. Stanična organizacija života.
3. Biosinteza, struktura i funkcija nukleinskih kiselina i proteina.
4. Smatanje i dinamika proteina.
5. Pregled eksperimentalnih metoda za proučavanje strukture i dinamike bioloških sustava.
6. Transport tvari preko bioloških membrana.
7. Ionski transport i potencijal mirovanja.
8. Transport otapala. Zajednički transport tvari i otapala..
9. Neinvazivno oslikavanje mozga
10. Neurobiologija i biofizika kognitivnih procesa i emocija.
11. Bio-senzori.
12. Neuroimplantati.

OBAVEZE STUDENATA TOKOM NASTAVE I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA: Studenti trebaju sudjelovati na bar 70% predavanja te napisati i održati seminar. Očekuje se da prezentiraju i kratku prezentaciju o temi po njihovom izboru i aktivno sudjeluju u diskusijama. Pismeni kolokvij nije obavezan.

UVJETI ZA POTPIS: Prisutnost na predavanjima i seminarima. Napisan i održan seminar.

NAČIN POLAGANJA ISPITA: Ukupnoj ocjeni pridonose završni pismeni ispit (40%), predani i održani seminar (40%) i aktivno sudjelovanje tijekom trajanja kolegija (20%).
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove fizike 4
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Selma Supek :

    Konzultacije se održavaju u F-323 sat prije održavanja predavanja. Uz taj termin studenti se mogu, po potrebi, najaviti  putem emaila i dogovoriti dodatne termine za razgovor.

    Lokacija: 323

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!