Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Didaktika 1 - Kurikulumski pristup

Šifra: 45761
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nevenka Maras
Izvođači: Borna Nemet - Seminar
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Predmet treba osposobiti studente za snalaženje u školskom/obrazovnom kontekstu, razumijevanje ciljeva i zadataka suvremenog obrazovanja i odgoja te omogućiti razumijevanje teorijskih/znanstvenih spoznaja iz područja kurikulumske teorije. Tijekom rada studenti će stjecati i praktične vještine neophodne za sudjelovanje u razvoju, dizajniranju, implementaciji i evaluaciji kurikuluma.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Povijesni razvoj škole i didaktičke misli. Povijesni pregled razvoja organiziranog školstva i teorija odgoja i obrazovanja. Suvremene didaktičke teorije.
2. Predmet i zadaci didaktike te odnos didaktike i drugih edukacijskih znanosti. Definiranje predmeta didaktike - promjene u definiranju predmeta kroz povijest. Odnos didaktike i pedagogije, didaktike i antropologije obrazovanja, didaktike i sociologije obrazovanja, didaktike i filozofije odgoja i obrazovanja.
3. Temeljni didaktički pojmovi. Definiranje pojmova i koncepata: poučavanje, obrazovanje, izobrazba, naobrazba, odgoj, edukacija, odgojno - obrazovni proces, socijalizacija, školovanje, neformalno obrazovanje, samoobrazovanje, iskustveno učenje.
4. Organizacija i ciljevi tradicionalne škole i suvremeni koncepti razvoja škole. Znanstvena i političko - socijalna uvjetovanost definiranja/redefiniranja ciljeva obrazovanja/školovanja. Suvremene tendencije i perspektive razvoja škole u svijetu, Europi (analiza dokumenata Europske unije) i Hrvatskoj.
5. Koncepcija cjeloživotnog obrazovanja/učenja. Nastanak i razvoj te definicija koncepta cjeloživotnog obrazovanja/učenja. Kriza tradicionalne škole i njeni uzroci. Rekonceptualizacija školovanja. Promjene u okolini obrazovanja - gospodarske, društveno - političke, kulturne i njihove obrazovne implikacije. Europski trendovi i problemi u ostvarivanju koncepta cjeloživotnog učenja. Sustav cjeloživotnog obrazovanja nastavnika. Ključne kompetencije nastavnika u društvu znanja.
6. Teorija kurikuluma. Koncept i određenje kurikuluma i kurikulumske teorije. Promjena u suvremenim društvima i razvoj i promjene kurikuluma. Kurikulum na nacionalnom nivou (core curriculum), razvoj školskog kurikuluma (school based curriculum), implementacija kurikuluma. Kurikulum i uloga nastavnika.
7. Utvrđivanje obrazovnih potreba i definiranje odgojno-obrazovnih ciljeva. Unutarnji i vanjski ciljevi odgoja i obrazovanja. Etape ispitivanja obrazovnih potreba. Obrazovne potrebe i ciljevi učenja, taksonomije ciljeva.
8. Sadržaji učenja i nastave. Nastavni program - kriteriji izbora, organizacija, opseg, dubina, redoslijed.
9. Uvjeti učenja. Unutarnji i vanjski uvjeti učenja. Poučavanje, organizacijski procesi, školsko i razredno ozračje, razvoj škole, upravljanje/vođenje razreda.
10. Evaluacija kurikuluma. Značaj vrednovanja u obrazovanju. Interna i eksterna evaluacija. Državna matura kao način eksterne evaluacije - prednosti i nedostaci. Međunarodna istraživanja učeničkih postignuća (napr. Programme for International Student Assessment - PISA 2000. i 2003.).
11. Evaluacija rada nastavnika. Evaluacija i poboljšavanje vlastitog rada. Tehnike samoevaluacije.
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti