Elektrodinamika

Elektrodinamika

Matematički odsjek

Obavijesti

Elektrodinamika

Šifra: 63402
ECTS: 7.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Davor Horvatić - Predavanja
Izvođači: Nataša Vujičić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Predmet je namijenjen razvijanju teorijskog načina mišljenja u klasičnim disciplinama fizike i dubljem razumijevanju pojava u elektricitetu i magnetizmu. Također je namijenjen razvijanju sposobnosti za samostalno rješavanje jednostavnijih problema.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Osnove vektorske analize. Helmholtzovi teoremi za vektorska polja.
2. Koncept električnog naboja. Coulombov zakon. Električno polje. Gaussov zakon. Elektrostatički potencijal. Rubni uvjeti.
3. Električni dipol. Multipolni razvoj elektrostatičkog potencijala.
4. Laplaceova i Poissonova jednadžba. Metoda slika.
5. Elektrostatika u sredstvu. Polarizacija.
6. Energija elektrostatičkog polja.
7. Stacionarne struje. Jednadžba kontinuiteta. Lorentzova sila.
8. Magnetsko polje. Amperov zakon. Vektorski potencijal magnetskog polja. Biot-Savartov zakon. Magnetski moment. Veza magnetskog momenta i momenta količine gibanja.
9. Magnetostatika u sredstvu. Indukcija.
10. Maxwellove jednadžbe. Valna jednadžba.
11. Elektromagnetski val u vakuumu, sredstvu i u vodiču.
12. Polarizacija elektromagnetskog vala. Poyintingov teorem.
13. Specijalna teorija relativnosti. Lorentzove transformacije.

OBAVEZE STUDENATA TOKOM NASTAVE I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA: Pohađanje predavanja i vježbi, izrada domaćih zadaća, polaganje 2 (ili 3) kolokvija.

UVJETI ZA POTPIS: Prisustvo na 70% predavanja i vježbi, predaja rješenja za 70% domaćih zadaća, prolazna ocjena na svim kolokvijima.

NAČIN POLAGANJA ISPITA: Završni dio ispita polaže se u pismenom ili usmenom obliku. Konačna ocjena oblikuje se na osnovi uspjeha u izradi domaćih zadaća, ocjena dobivenih na kolokvijima, te ocjene odgovora na završnom dijelu ispita.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove fizike 4
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!