Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Konveksna analiza s primjenama

Šifra: 45800
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marko Erceg - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Marko Erceg - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija je detaljno obraditi konveksnu analizu na konačnodimenzionalnom prostoru i osnovne metode uvjetne optimizacije, uključujući i odabrane teme nekonveksne optimizacije i višeatributnog odlučivanja.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Konveksni skupovi i geometrija. Operacije s konveksnim skupovima. Relativni interior, ekstremne točke. Projekcija na konveksni skup. Jaka i slaba separacija. Potporna funkcija i polunorma.
2. Konveksne funkcije na Rn. Razni primjeri i osnovni pojmovi. Lokalna svojstva konveksnih funkcija. Sublinearnost i potporna funkcija. Izomorfizam s konveksnim skupovima. Subdiferencijabilnost.
3. Konveksno programiranje. Lagrangeova funkcija. Karush - Kuhn - Tuckerov teorem (sedlasta forma i gradijentna forma). Teorem dualnosti. Miješani uvjeti (jednakosti i nejednakosti). Kvadratično programiranje.
Literatura:
2. semestar
Izborni predmet 3 - Redovni studij - Financijska i poslovna matematika
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti

Predavanja iz kolegija Konvkesna analiza s primjenama počinju od srijede 17.3. po rasporedu. Dakle, u prvom tjednu ljetnog semestra neće biti nastave iz ovog kolegija. O nadoknadi ćemo se naknadno dogovoriti. 

Sve daljnje obavijesti i informacije pratite unutar pripadnog e-kolegija u sustavu Merlin. Po obavljenom upisu trebali biste biti automatski upisani i u taj e-kolegij. Ako se pojave neki problemi, javite se predmetnom nastavniku putem elektroničke pošte. 

Autor: Marko Erceg