Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Obavijesti

Klasična mehanika 2

Šifra: 93396
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivan Kupčić - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Ivan Kupčić - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Učvršćivanje i nadogradnja konceptualnog i sistematskog razumijevanja klasične fizike. Teorijska obrada ilustrativnih primjera iz klasične dinamike, s posebnim naglaskom na dublje ovladavanje podlogom za školsko gradivo iz klasične mehanike.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Uvod u Newtonovu dinamiku u faznom prostoru za sustav više tijela. Generalizirane koordinate.
2. Uvod u nelinearnu dinamiku.
3. Uvod u Lagrangeovu i Hamiltonovu formulaciju klasične mehanike.
4. Rotacija krutog tijela.
5. Zakoni očuvanja u klasičnoj mehanici.

OBAVEZE STUDENATA TOKOM NASTAVE I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA: Pohađanje nastave i vježbi, praćenje postignuća studenata putem redovitih kolokvija, domaće zadaće, projektni zadaci.

UVJETI ZA POTPIS: Potpis je uvjetovan prisustvovanjem predavanjima i vježbama. Položeni kolokviji nužan su uvjet za polaganje ispita i s utjecajem pri formiranju ocjene.

NAČIN POLAGANJA ISPITA: Pismeno i nakon toga usmeno, uz provjeru studentskih postignuća kolokvijima.
Literatura:
8. semestar
Izborni fizički predmet 1 - Redovni studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija: