Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Kultura (samo)vrednovanja

Šifra: 84274
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Daria Tot
Izvođači: prof. dr. sc. Daria Tot - Seminar
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Osposobiti studente za samovrednovanje, organiziranje, ostvarivanje i vrednovanje odgojno-obrazovnog (nastavnog) procesa i ucenickih postignuca. Steci kompetencije za samostalno i ucinkovito profesionalno djelovanje.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Uvod: pojam i znacenje vrednovanja i samovrednovanja u obrazovanju; pojam i znacenje nastavnikova samovrednovanja; poceci i razvoj (samo)vrednovanja; samovrednovanje nastavnika u svijetu i u Hrvatskoj (2)
Motiviranost nastavnika i drugih sudionika za vrednovanje i samovrednovanje; Bitne pretpostavke za kvalitetno samovrednovanje: kompetentnost sudionika, školsko ozracje, uskladenost sa školskim razvojnim planom, pracenje i samovrednovanje profesionalnog razvoja nastavnika, informacijsko-komunikacijska potpora; Planiranje procesa vrednovanja; Ciljevi samovrednovanja nastavnika (2)
Sadržaj samovrednovanja nastavnika; Metodologija samovrednovanja nastavnika: metode, tehnike, postupci i instrumenti; samopromatranje, prikupljanje podataka od sudionika vrednovanja, rezultati akcijskih i drugih istraživanja u funkciji samovrednovanja nastavnika, nastavnikov portfolio u funkciji samovrednovanja (2)
Sudionici vrednovanja nastavnika i njihove uloge; Kriteriji i indikatori samovrednovanja nastavnika: utvrdivanje indikatora kvalitete samovrednovanja; indikatori nastavnikove profesionalne kompetentnosti (2)
Obrada i anaiza prikupljenih podataka; Evaluacija kvalitete samoevaluacije nastavnika - metaevaluacija; Izvještavanje i interpretiranje rezultata vrednovanja i samovrednovanja (2)
Samovrednovanje nastavnika u razlicitim konceptima samovrednovanja škole; Nacela samovrednovanja nastavnika (1)
Projekcija profesionalnog razvoja i djelovanja nastavnika kao rezultat nastavnikova samovrednovanja; Mogucnosti korištenja rezultata nastavnikova samovrednovanja; Rezultati samovrednovanja nastavnika i operativno planiranje profesionalnog djelovanja nastavnika (2)
Pridonos planiranju i ostvarivanju školskog razvojnog plana i akcijskog plana profesionalnog razvoja i djelovanja nastavnika; Kriteriji i indikatori nastavnikove kompetentnosti i kvalitete nastave (2)
Literatura:
 1. Meyer, H.: Što je dobra nastava?
 2. Glasser, W.: Objašnjavanje samoevaluacije u kvalitetnoj školi
 3. Pasaric, B.: Vrednovanje obrazovne djelatnosti. Knjiga 1
 4. Bezinovic, P.: Vrednovanje u obrazovanju
 5. Bruner, J.: Kultura obrazovanja
 6. Cindric, M.: Profesija ucitelj u svijetu i u Hrvatskoj: obrazovanje, zapošljavanje, radne norme, place, napredovanje u zvanju, odlazak u mirovinu
 7. Gronlund, N. E.: Assessment of student achievement. Boston
 8. Schon, D.: Educating the Reflective Practitioner: Toward a new design for Teaching and Learning in the Professions
 9. Bašic, S.: Nacionalni obrazovni standard - instrument kontroliranja ucinkovitosti obrazovnog sustava, unapredivanja kvalitete nastave ili standardiziranja razvoja osobnosti?
 10. Maleš, D. i Mužic, V.: Mogucnost vrednovanja nastavnika od strane ucenika, Život i škola
 11. Medveš, Z.: Kakovost v šoli
 12. ISentocnik, S.: Pomen refleksije za kakovostno edukacijo: Uciteljev portfolio: instrument za procesno spremljanje in vrednotenje uciteljevega strokovnega in osebnostnega razvoja
 13. Strugar, V.: Vanjsko vrjednovanje i kvaliteta odgojno-obrazovnih postignuca. U: Unaprjedujemo kvalitetu odgoja i obrazovanja
 14. Schon, D.: Educating the Reflective Practitioner: Toward a new design for Teaching and Learning in the Professions
 15. Prange, K.: Kompetencije izmedu profesionalizacije i evaluacije
 16. Terhart, E.: Standardi za obrazovanje nastavnika
 17. Tot, D., Cindric, M. i Šimovic, V.: Bitna pretpostavka (samo)vrednovanja ucitelja: spremnost sudionika. U: Pedagogija i društvo znanja
 18. Tot, D. i Jurcec, L.: Procjene sudionika samovrjednovanja ucitelja o indikatorima kvalitete nastave i ucenja
2. semestar
Izborni pedagoški predmet 1 - Redovni Studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti