Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Kvantno računanje

Šifra: 201318
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Matija Kazalicki
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Studente osposobiti za:
dizajniranje kvantnih algoritama koji koristeći kvantne fenomene kao što su superpozicija i kvantno spezanje riješavaju zadane probleme brže nego klasični algoritmi

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Uvod u kvantnu mehaniku. Osnovni pojmovi. Kvantna superpozicija. Kvantno sprezanje. EPR paradoks.
2.Matematički model kvantnog računanja. Qubit i kompleksni vektorski prostori. Kvantna vrata i kvantni registri. Teorem o nemogućnostinosti kloniranja kvantnih stanja.
3. Kvantni algoritmi. Deutschov algoritam. Shorov algoritam za faktorizaciju (kvantna Fourierova transformacija). Groverov algoritam za pretraživanje. Kvantno ispravljanje grešaka
Literatura:
  1. K. R. Parthasarathy: Lectures on Quantum Computation, Quantum Error Correcting Codes and Information Theory
  2. A. Ekert, P. Hayden and H. Inamori: Basic concepts in quantum computation
1. semestar Ne predaje se
Izborni predmet 1, 2 - Redovni Studij - Računarstvo i matematika

2. semestar
Izborni predmet 1, 2 - Redovni Studij - Računarstvo i matematika
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Matija Kazalicki:

    Utorak 13-14 (obavezna najava mailom)

    Petak  16-17  (obavezna najava mailom)

    Lokacija: A305

SADRŽAJ

Obavijesti