Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Matematika 2

Šifra: 37633
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dijana Ilišević
Izvođači: prof. dr. sc. Dijana Ilišević - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Skupovi. Pojam skupa. Osnovne operacije sa skupovima. Skup N. Princip matematičke indukcije. Skupovi Q, R i C. Funkcije. Pojam funkcije. Injektivnost i surjektivnost. Primjeri funkcija. Nizovi. Pojam niza. Algebra nizova. Limes niza. Svojstva konvergentnih nizova. Monotoni nizovi. Neki značajniji limesi. Redovi. Pojam reda. Nužni i dovoljni uvjeti konvergencije. Kriteriji konvergencije. Svojstva konvergentnih redova. Neprekidne funkcije. Definicija neprekidnosti. Svojstva neprekidnih funkcija. Neprekidnost elementarnih funkcija. Diferencijalni račun. Pojam derivacije. Pravila deriviranja. Osnovni teoremi diferencijalnog računa. Primjene. Integralni račun. Primitivna funkcija. Osnovna svojstva neodređenog integrala. Metode integriranja. Određeni integral. Primjene na računanje površine i volumena.

Ishodi učenja:

Opisati svojstva elementarnih funkcija.
Dati primjere elementarnih funkcija u prirodnim znanostima.
Dati primjere nizova i redova.
Primijeniti diferencijalni i integralni račun u jednostavnijim problemskim zadacima.
Literatura:
  1. E. Mendelson, F. Ayres: Schaum's Outline of Calculus. McGraw-Hill, 2001.
  2. P. Javor: Matematička analiza 1, Element, 1999.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Matematika 1
2. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Dijana Ilišević:

    Do početka ak. god. 2023./2024. konzultacije će se održavati isključivo prema prethodnom dogovoru e-mailom.

    Lokacija: 320/III

Obavijesti