Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Matematika

Šifra: 35779
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marko Erceg - Predavanja
Izvođači: dr. sc. Mario Stipčić - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
OSNOVNI CILJ PREDMETA:
Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima linearne algebre, te matematičke analize funkcija jedne varijable.

SVRHA:
Razvijanje sposobnosti izvođenja logičkog zaključivanja i preciznosti u istraživanju.

ISHODI UČENJA:
1. Matematički formulirati probleme.
2. Razumijeti pojedine matematičke teoreme.
3. Primijeniti teoreme na zadacima.
4. Analizirati rješivost sustava linearnih jednadžbi.
5. Riješiti sustav linearnih jednadžbi.
6. Provesti analizu toka funkcije koristeći alate matematičke analize.

NASTAVNI SADRŽAJI (odnose se jednako na predavanja i vježbe):
1. Matrice.
2. Sutavi linearnih jednadžbi.
3. Rješavanje trokutastih sustava. Gaussova eliminacija.
4. Linearna nezavisnost. Rang matrice.
5. Kronecker-Capellijev teorem.
6. Determinante i primjene.
7. Vektorska algebra.
8. Funkcije. Svojstva funkcija.
9. Elementarne funkcije.
10. Limes i neprekidnost funkcija.
11. Derivacija. Više derivacije. L'Hospitalovo pravilo.
12. Monotonost funkcija. Konveksnost i konkavnost.
13. Ekstremi.
14. Riemannov integral.
15. Primitivna funkcija. Primjene.
Literatura:
  1. I. Slapničar, Matematika 1, FESB Sveučilište u Splitu, 2002.
  2. I. Slapničar, Matematika 2, FESB Sveučilište u Splitu, 2002.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Biologija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Link na web stranicu kolegija: https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/matbio

Autor: Marko Erceg