Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Medicinska fizika

Šifra: 61800
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Bokulić - Predavanja
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznavanje s primjenom fizikalnih metoda u modernoj medicini s posebnim naglaskom na razumijevanju dijagnostičkih i terapijskih metoda u kojima se upotrebljava zračenje. Razumijevanje dozimetrijskih koncepata, rada uređaja koji proizvode zračenje, procesa planiranja radioterapije, radiobiologije i zaštite od zračenja. Usvajanje znanja o mehanizmima nastanka medicinskih slika u području dijagnostičke radiologije i nuklearne medicine te njihove obrade uz optimizaciju kvalitete slika.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Međudjelovanje ionizirajućeg zračenja (fotona i elektrona) s materijom.
2. Temeljni dozimetrijski koncepti, dozimetrijske veličine i jedinice.
3. Metode dozimetrije fotonskih i elektronskih snopova. Apsolutna i relativna dozimetrija; in-vivo dozimetrija.
4. Standardna klinička radioterapija. Svojstva i uporaba terapijskih uređaja poput kilovoltnog rendgenskog uređaja, Co-60 uređaja i linearnog akceleratora.
5. Osnovne slikovne tehnike u radioterapiji: rendgenski uređaj, simulator, CT simulator, portalni uređaji, CT konusnog tipa.
6. Proces planiranja radioterapije. Dozimetrijske funkcije. Računalno planiranje radioterapije: algoritmi, izvedbe, brzina i provjere.
7. Brahiterapija: izvori zračenja, tehnike, kalibracija izvora, planiranje brahiterapije i osiguranje kvalitete.
8. Radionuklidi, mjerenje radioaktivnosti i detektori zračenja u nuklearnoj medicini.
9. Načela oslikavanja raspodjele aktivnosti u nuklearnoj medicini (gama kamera, SPECT, PET), rekonstrukcijski problem u radiološkoj dijagnostici (X zračenje, CT) i hibridnim slikovnim tehnikama (SPECT/CT, PET/CT) .
10. Zaštita od ionizirajućeg zračenja. Uvod u radiobiologiju.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove fizike 4
9. semestar
Izborni fizički predmet 3 - Redovni studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički

10. semestar
Izborni fizički predmet 3 - Redovni studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti