Pravila ocjenjivanja - akademska godina 2023./2024.

Elementi ocjenjivanja:

  • projektni zadatak
  • kolokvij
  • pisani ispit

 

Projektni zadatak

Tijekom prve polovice semestra studenti će dobiti projektni zadatak koji trebaju izraditi do zadnjeg tjedna nastave. U terminu zadnjih predavanja studenti će održati prezentacije svojih projektnih zadataka. Maksimalan broj bodova koji student može dobiti iz projektnog zadatka je 20. Pozitivna ocjena iz projektnog zadatka znači da je student dobio najmanje 10 bodova iz projektnog zadatka.

Kolokvij

Kolokvij se sastoji od pitanja iz teorije i zadataka iz prvog dijela gradiva te nosi 50 bodova. Student koji na kolokviju ostvari najmanje 20 bodova, može u prvom terminu ljetnog ispitnog roka umjesto pisanog ispita rješavati drugi kolokvij, tj. test iz drugog dijela gradiva. Na drugom terminu ljetnog ispitnog roka i na jesenskom ispitnom roku student mora polagati pisani ispit iz cijelog gradiva.

Pisani ispit

Pisani ispit se sastoji od pitanja iz teorije i zadataka iz cjelokupnog gradiva kolegija te vrijedi 100 bodova. Student koji umjesto pisanog ispita piše drugi kolokvij može dobiti najviše 50 bodova.

Konačna ocjena

Za polaganje kolegija potrebno je ostvariti najmanje 45 bodova na pisanom ispitu, odnosno 45 bodova iz oba kolokvija zajedno i dobiti pozitivnu ocjenu iz projektnog zadatka. Ako je student dobio pozitivnu ocjenu iz projektnog zadatka, bodovima na pisanom ispitu (ili na oba kolokvija) dodaje se broj bodova ostvaren na projektnom zadatku, te se formira ocjena prema sljedećoj tablici:

                  45 - 69 bodova dovoljan (2)

                  70 - 84 boda dobar (3)

                  85 - 99 bodova vrlo dobar (4)

                  100 - 120 bodova izvrstan (5)