Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Metodika nastave matematike 4

Šifra: 61551
ECTS: 10.0
Nositelji: prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija
Izvođači: prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija - Seminar
Sanja Stilinović - Seminar

Denis Husadžić , mag. math. - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija je studenti(ce) osposobiti za kvalitetno i uspješno planiranje, organizaciju, realizaciju i evaluaciju nastave matematike. Posebno, studenti(ce) će se upoznati s metodikom nastave geometrije, matematičkog modeliranja i primjena matematike u drugim strukama.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Nastava iz ovog kolegija izvodit će se u tri oblika - predavanja, vježbe i seminari. U teorijskom dijelu (predavanja) bit će obrađeni temeljni pojmovi i teorijski koncepti metodike nastave matematike i studenti(ce) će se upoznati s nastavom geometrije, matematičkog modeliranja i različitih primjena matematike. U praktičnom dijelu (vježbe) usvojena će se temeljna teorijska znanja primijeniti na odabranim konkretnim primjerima - temama iz školskog gradiva matematike, pri čemu će studenti(ce) biti izloženi različitim oblicima i metodama rada (individualni rad, rad u parovima, grupni i suradničko - timski projektni rad). Na seminaru studenti(ce) samostalno ili u suradničko - timskom radu pripremaju i pred drugim studentima/cama javno prezentiraju odabrane teme iz programa matematike za osnovnu i srednje škole.
U kolegiju će biti obrađene sljedeće teme:
1. Evaluacija rada učenika. Tehnike praćenja i ocjenjivanja rada učenika. Faktori koji utječu na te postupke. Izrada i analiza kontrolnih testova i ispita znanja.
2. Metodika nastave geometrije. Izgranja euklidske geometrije u osnovnoj i srednjoj školi. Sintetička i analitička geometrija. Trigonometrija. Obrada tema iz osnovnoškolskog i srednjoškolskog gradiva, te elementarne matematike uz demostraciju različitih metoda.
3. Metodika nastave matematičkog modeliranja i posebnih matematičkih sadržaja u ekonomskim i sl. školama. Pojam matematičkog modela. Veza problema iz realnog svijeta s matematičkim modelima. Obrada tema iz osnovnoškolskog i srednjoškolskog gradiva, te elementarne matematike uz demostraciju različitih metoda.
Literatura:
 1. M. Pavleković: Metodika nastave matematike s informatikom 1
 2. M. Pavleković: Metodika nastave matematike s informatikom 2
 3. B. Pavković, D. Veljan: Elementarna matematika 1
 4. B. Pavković, D. Veljan: Elementarna matematika 2
 5. D. Palman: Planimetrija
 6. D. Palman: Stereometrija
 7. A. S. Posamentier, J. Stepelman: Teaching Secondary School Mathematics: Techniques and Enrichment Units
 8. B. Dougherty (Ed.): Research in Mathematics Education
 9. M. A. Sobel, E. M. Maletsky: Teaching Mathematics: A Sourcebook of Aids, Activities, and Strategies
 10. J. A. Van De Walle: Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally,5th edition
 11. C. J. Brahier: Teaching Secondary and Middle School Mathematics
 12. M. Serra: Discovering Geometry: An Inductive Approach
 13. J. Murdock, Ellen Kamischke, Eric Kamischke: Discovering Advanced Algebra: An Investigative Approach
 14. K. Johnson, T. Herr: Problem Sopving Strategies - Crossing the River with Dogs and Other Mathematical Adventures
 15. R. L. Scheaffer, M. Gnanadesikan, A. Watkins, J. A. Witmer: Activity - Based Statistics
 16. A. Watkins, R. L. Scheaffer, G. W. Cobb: Statistics in Action: Understanding the World of Data
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Metodička praksa iz matematike u osnovnoj školi
Odslušan : Metodika nastave matematike 3

Polaganje predmeta :
Položen : Metodička praksa iz matematike u osnovnoj školi
Položen : Metodika nastave matematike 3
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija:

  Konzultacije su utorkom u 10 sati ili po dogovoru. Konzultacije se dogovaraju mailom.

  Lokacija: 228 (2. kat)

SADRŽAJ

Obavijesti