Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Numerička analiza 1

Šifra: 64670
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlatko Drmač - Predavanja
Izvođači: prof. dr. sc. Zlatko Drmač - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Studenti će upoznati moderne metode numeričke linearne algebre koje će se koristiti u drugim kolegijima iz numeričke i primijenjene matematike. Naglasit će se kako praktično korištenje metoda, tako i principi njihove numeričke analize.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Iterativne metode za linearne sustave. Jacobijeva metoda. Gaus - Seidelova metoda. SOR. Metoda konjugiranih gradijenata. Aproksimacija iz Krilovljevih potprostora. GMRES. Specijalne klase matrica (M - matrice). (4 tjedna)
2. Problemi svojstvenih vrijednosti. SVD i primjene. Numeričke metode za računanje spektralnih dekompozicija. (4 tjedna)
3. Metoda najmanjih kvadrata. Regularizacija. Numeričko rješavanje integralnih jednadžbi. (4 tjedna)
3. semestar
Primijenjena matematika - Redovni studij - Matematika; smjer: nastavnički

4. semestar
Primijenjena matematika - Redovni studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti