Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Operacijski sustavi

Šifra: 45691
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Leonardo Jelenković - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Leonardo Jelenković - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznati se građom i načinom rada suvremenih operacijskih sustava.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Slojevita hijerarhijska struktura operacijskih sustava. Operacijski sustav kao sučelje korisnika prema računalnim sustavima. Model dretve (izvođenja niza instrukcija) u rudimentarnom računalu. Ostvarivanje višedretvenosti promjenom konteksta dretvi. Proširenje rudimentarnog računala ulazno-izlaznim napravama. Prenošenje pojedinačnih znakova. Prekidni način rada. Sklopovski i programski prekidi. Prenošenje niza znakova neposrednim pristupom spremniku. Odvijanje dretvi u višeprocesorskim sustavima. Programi, procesi, dretve. Dretveni adresni prostori kao podprostori procesnog adresnog prostora. Višedretveno ostvarenje zadataka. Zavisne i nezavisne dretve. Uvjeti određenosti u sustavu dretvi. Međusobno isključivanje dretvi. Sklopovska potpora međusobnom isključivanju. Jednostavni model jezgre kao okruženja za izvođenje dretvi. Stanja dretvi. Struktura podataka jezgre. Načini pozivanja jezgrinih funkcija. Funkcije za binarne i opće semafore, za obavljanje ulazno-izlaznih operacija i ostvarivanje kašnjenja. Komunikacija između dretvi ostvarena jezgrinim funkcijama. Problem proizvođača-potrošača. Sinkronizacija dretvi. Problem potpunog zastoja. Koncepcija monitora. Proširenje jezgre funkcijama za ostvarivanje monitorskih funkcija. Koordinacija i sinkronizacije dretvi monitorima. Analiza vremenskih svojstava računalnih sustava. Raspoređivanje dretvi u determinističkim sustavima. Osnovni modeli ponašanja sustava raspoređivanja u nedeterminističkim sustavima. Posluživanje dretvi redom prispijeća i kružno posluživanje. Gospodarenje spremničkim prostorom. Svojstva pomoćnih spremnika. Statičko i dinamičko dodsjekjivanje radnog spremnika. Problemi fragmentacije. Načela ostvarenja virtualnog spremnika. Preklopni način uporabe radnog spremnika. Dodsjekjivanje spremnika straničenjem. Logički i fizički adresni prostor: stranice logičkog adresnog prostora i okviri fizičkog spremnika. Tablice za prevođenje logičkih u fizičke adrese. Straničenje na zahtjev. Sklopovska potpora straničenju: priručni spremnik za prevođenje adresa (TLB). Usporavanje izvođenja procesa zbog promašivanja stranica. Strategije zamjene stranica u okvirima. Radni skup stranica. Uloga datoteka u računalnim sustavima. Struktura datoteka. Načini smještanja datoteka na diskovima. Opisnik datoteke. Datotečne tablice. Načela ostvarenja datotečnih funkcija: stvaranje i uništavanje datoteka, otvaranje i zatvaranje, čitanje i pisanje. Komunikacije između procesa unutar jednog računalnog sustava: dijeljeni spremnički prostor, razmjena poruka između procesa (između dretvi različitih procesa). Osnove umrežavanja. Komunikacije u raspodijeljenim sustavima: razmjena poruka, poziv udaljenih procedura, raspodijeljeni dijeljeni spremnički prostor. Međusobno isključivanje u raspodijeljenim sustavima: vremensko uređenje događaja, lokalni i globalni logički sat. Protokoli međusobnog isključivanja: centralizirani protokol, protokol s putujućom značkom, Lamportov raspodijeljeni protokol.
Literatura:
  1. L. Budin: Operacijski sustavi
  2. A. Silbershatz, P. Galvin, G. Gagne: Applied Operating Systems Concepts
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Građa računala
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Računarstvo i matematika
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: http://www.zemris.fer.hr/~leonardo/os/math/


Vježba lab-0 (početni git repozitorij) treba napraviti do 24.3. (uključujući i taj dan).

Studenti koji to naprave mogu dobiti do dva boda te mogu pristupiti kratkom testu na početku predavanja u petak, u 14:15, gdje mogu ostvariti još do 4 boda (ukupno 6 za lab-0, kao i za ostale vježbe). Kratki test nije obavezan, ali se ti bodovi kasnije ne mogu nadoknaditi.

Studenti koji iz opravdanih razloga ne naprave vježbu ili ne dođu na test trebaju se sada javiti. Oni će moći na nadoknadi predati propuštenu vježbu za više bodova (do 6 po vježbi).

Studenti koji ne naprave lab-0 do 24.3. svejedno ga moraju napraviti prije predaje iduće vježbe.

Autor: Leonardo Jelenković
Popis obavijesti