Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Primijenjena statistika

Šifra: 92954
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Miljenko Huzak - Predavanja
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Usvajanje osnovnih pojmova i rezultata teorije linearnih modela i njihove primjene u statistici. Upoznavanje s osnovnim rang - testovima i stjecanje vještina u njihovoj primjeni.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Linearni modeli više varijabli. Uvod.
2. Procjena modela više varijabli.
3. Testiranje hipoteza o parametrima linearnih modela (LR - test) i pouzdana područja.
4. Primjena na ANOVA i ANCOVA metode.
5. Uvod u diskriminantnu analizu.
6. Linearne diskriminacijske koordinate.
7. Uvod u metodu glavnih komponenata.
8. Određivanje glavnih komponenata.
9. Uvod u faktorsku analizu.
10. Primjeri.
11. Rang - testovi. Wilcoxonov test označenih rangova.
12. Neparametarska usporedba dviju populacija. Mann - Whitney - Wilcoxonov test.
13. Neparametarska usporedba više populacija. Kruskal - Wallisov test.
Literatura:
  1. R.Christensen: Advanced Linear Modeling, 2nd edition
  2. H. T. Nguyen, G. S. Rogers: Fundamentals of Mathematical Statistics
  3. A. Sen, M. Srivastava: Regression analysis: Theory, Methods, and Applications
  4. Ž. Pauše: Uvod u matematičku statistiku
  5. M. Bilodeau, D. Brenner: Theory of Multivariate Statistics
  6. G. McPearson: Applying and Interpreting Statistics
1. semestar
Izborni predmet 1, 2 - Redovni Studij - Računarstvo i matematika

2. semestar
Izborni predmet 1, 2 - Redovni Studij - Računarstvo i matematika

3. semestar
Izborni predmet 3, 4, 5, 6 - Redovni Studij - Računarstvo i matematika

4. semestar
Izborni predmet 3, 4, 5, 6 - Redovni Studij - Računarstvo i matematika
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/ps/


Obavijesti