Računarski praktikum 1

Šifra: 21553
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Biočić
Izvođači: Luka Cigler , mag. math. - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Petar Kunštek - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj ovog kolegija je osposobiti studente za samostalnu upotrebu i primjenu osobnog računala za svakodnevne potrebe (priprema dokumenata, elektronička pošta, Internet). Ovaj prektikum ključan je za nastavak studija jer se pretpostavlja da će se osobna računala koristiti u gotovo svim kolegijima.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Hardver i softver. Informacijsko-komunikacijska tehnologija. Građa osobnog računala: dijelovi računala unutar kućišta (procesor, memorija, tvrdi disk, grafička kartica i dr.), nužni dodaci izvan kućišta (tipkovnica, monitor, miš), opcionalni dodaci izvan kućišta (pisač, modem, multimedija i dr.). Softver i podaci (sistemski i aplikacijski softver, podaci). Mreže računala.
2. Osnovni rad s računalom. Operacijski sustav, datoteke, editiranje teksta. Spremanje podataka na razne medije (disk, disketa). Snalaženje u grafičkom sučelju (osnovne funkcije).
3. Primjene računala. Oblikovanje teksta i dokumenata, proračunske tablice. Osnovni mrežni servisi, elektronička pošta, pristup internetu, pretraživanje informacija.
4. Multimedija na osobnom računalu. Demonstracija mogućnosti, posebno u nastavi. Formati slika. Formati zvuka. Mediji za pohranjivanje zvuka i slike (CD, DVD). Snimanje CD-a i DVD-a (u raznim formatima).
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Petar Kunštek:

  Obavezna najava mailom.

  Četvrtak 12-13

  Petak 11-12

   

  Lokacija: 103

CILJ KOLEGIJA: Cilj ovog kolegija je osposobiti studente za samostalnu upotrebu i primjenu osobnog računala za svakodnevne potrebe (priprema dokumenata, elektronička pošta, Internet). Ovaj praktikum ključan je za nastavak studija jer se pretpostavlja da će se osobna računala koristiti u gotovo svim kolegijima.

NASTAVNI SADRŽAJI:

1.    Hardver i softver. Informacijsko-komunikacijska tehnologija. Građa osobnog računala: dijelovi računala unutar kućišta (procesor, memorija, tvrdi disk, grafička kartica i dr.), nužni dodaci izvan kućišta (tipkovnica, monitor, miš), opcionalni dodaci izvan kućišta (pisač, modem, multimedija i dr.). Softver i podaci (sistemski i aplikacijski softver, podaci). Mreže računala.

2.    Osnovni rad s računalom. Operacijski sustav, datoteke, editiranje teksta. Spremanje podataka na razne medije (disk, disketa). Snalaženje u grafičkom sučelju (osnovne funkcije).

3.    Primjene računala. Oblikovanje teksta i dokumenata, proračunske tablice. Osnovni mrežni servisi, elektronička pošta, pristup internetu, pretraživanje informacija.

4.    Multimedija na osobnom računalu. Demonstracija mogućnosti, posebno u nastavi. Formati slika. Formati zvuka. Mediji za pohranjivanje zvuka i slike (CD, DVD).  Snimanje CD-a i DVD-a (u raznim formatima).

OBAVEZNA LITERATURA:

1.    web stranice kolegija, http://www.math.hr/~nela/rp1p.html

2.    European Computer Driving Licence Syllabus Version 4.0, www.ecdl.com

3.    D. Sušanj, PC računala izvana i iznutra, BUG i SysPrint, Zagreb, 2002. (Za točke 1, 2. i 4.)

4.    D. Petric, Internet uzduž i poprijeko, BUG i SysPrint, Zagreb, 2002. (Za dio točke 3.).

DOPUNSKA LITERATURA:

Originalni priručnici proizvođača i popularno pisani vodiči (poput navedenih) za operacijske sustave i programske pakete koji se koriste u praktičnoj nastavi.

 

Web stranica kolegija

 


Pravila ocjenjivanja

Elementi ocjenjivanja:

   1. Kolokviji: 88 bodova
   2. Aktivno sudjelovanje na vježbama: 10 bodova
   3, Domaće zadaće s predavanja: 3 boda
   4, Aktivno sudjelovanje na predavanjima: 3 boda

Kolokviji
Tijekom semestra pišu se dva kolokvija u kolokvijskim tjednima prema kalendaru nastave.

Kolokviji se pišu u računalnim praktikumima i traju 90 minuta (15 minuta teorijski dio i 75 minuta praktični dio).

Maksimalni broj bodova na svakom od kolokvija je 44 – 12 bodova za teorijski dio i 32 bodova za praktični dio. Na prvom kolokviju provjerava se gradivo iz prvog dijela kolegija, a u drugom kolokviju provjerava se gradivo iz drugog dijela kolegija. Teorijski dio provjerava se putem 12 pitanja na koja se odgovara kratkim odgovorom, a praktični dio provjerava se radom na računalu (rješavanje postavljenih zadataka u zadanom vremenskom roku od 75 minuta).

Domaće zadaće
Tijekom semestra na predavanjima zadaju se četiri domaće zadaće (otprilike svaka tri tjedna, tj. na kraju pojedinih cjelina).

Domaće zadaću predaju se na papiru, putem e-pošte, ispunjavanjem online obrazaca, objavom na webu ili slanjem na FTP poslužitelj.

Rokovi za predaju pojedinih domaćih zadaća bit će oglašeni pri zadavanja domaće zadaće. Načelno, rok za izradu domaće zadaće je desetak dana. Točan krajnji rok za predavanje domaće zadaće utvrđuje se u dogovoru sa studentima, usklađeno s ostalim nastavnim obvezama.

Domaće zadaće obvezne su za sve studente. Pri ocjenjivanju domaće zadaće boduje se poštivanje roka izrade i točnost domaće zadaće u smislu udovoljavanja svim zadanim kriterijima.

Putem domaćih zadaća moguće je ostvariti najviše 3 boda i to na sljedeći način: sve 4 ispravno napisane domaće zadaće: 3 boda, 3 domaće zadaće: 2 boda, 2 domaće zadaće: 1 bod.

Aktivnost na predavanjima
Aktivnost na predavanjima prati se evidencijom prisutnosti na nastavi, a moguće je ostvariti i dodatne bodove odgovorima na postavljena pitanja za vrijeme predavanja. Student smije ukupno izostati najviše s 15 sati predavanja i vježbi. Redovito pohađanje nastave obavezno je za sve studente.

Redovitim pohađanjem predavanja moguće je ostvariti najviše 3 boda i to na sljedeći način: prisustvovanje svim predavanjima: 3 boda, jedan izostanak: 2 boda, dva izostanka: 1 bod.

Aktivnost na vježbama
Redovito pohađanje vježbi je obavezno za sve studente. Aktivnost na vježbama ocjenjuje predmetni asistent prema pravilima koja će studentima biti priopćena na prvim vježbama. Temeljem aktivnosti na vježbama moguće je ostvariti 10 bodova, uz mogućnost ostvarivanja dva dodatna boda za dodatne neobavezne zadatke.

Završna provjera znanja
Završna provjera znanja predviđena je samo za studente kojima iz nekog objektivnog razloga nije moguće formirati ocjenu na temelju redovitih elemenata ocjenjivanja. Način završne provjere znanja određuje se posebno za svaki pojedini slučaj, ovisno o elementima koje nije bilo moguće ocijeniti redovnim putem.

Popravni ispit
Popravni ispit sastoji se u ponavljanju teorijskog ili praktičnog dijela kolokvija.

Pravo na polaganje popravnog ispita imaju studenti koji su ostvarili minimalni broj bodova iz svih elemenata ocjenjivanja, osim iz kolokvija. Može se ponavljati jedan teorijski dio i jedan praktični dio kolokvija.

Pravo na polaganje popravnog ispita imaju i studenti koji su ostvarili minimalni broj bodova iz svih elemenata ocjenjivanja, a u zbroju nemaju dovoljan broj bodova za prolaznu ocjenu.
Termin za popravni ispit određuje se prema kalendaru nastave.

Način na koji se formira ocjena iz kolegija
U ocjenu iz kolegija ulaze sljedeći elementi:
- Prvi kolokvij: 44 boda (12 teorijski dio, 32 praktični)
- Drugi kolokvij: 44 bodova (12 teorijski dio, 32 praktični)
- Aktivno sudjelovanje na vježbama: 10 bodova (uz mogućnost dva dodatna boda za neobavezne
  zadatke)
- Domaće zadaće s predavanja: 3 boda (po ranije navedenom pravilu)
- Aktivno sudjelovanje na predavanjima: 3 boda (prema ranije navedenom pravilu)
- Završna provjera znanja: samo u izuzetnim slučajevima

Uz to, moguće je ostvariti dodatne bodove odgovorima na pitanja postavljena na predavanjima.

Pravo na ocjenu iz kolegija imaju studenti koji ostvare sljedeće minimalne uvjete:
1. kolokvij - teorijski dio - minimalno 7 bodova
1. kolokvij - praktični dio - minimalno 10 bodova
2. kolokvij - teorijski dio - minimalno 7 bodova
2. kolokvij - praktični dio - minimalno 10 bodova
Aktivno sudjelovanje na vježbama - minimalno 6 bodova
Domaće zadaće s predavanja - nema uvjeta
Aktivno sudjelovanje na predavanjima - nema uvjeta
Ukupan broj bodova - minimalno 60 bodova.

Broj bodova potreban za pojedinu ocjenu:
90 bodova i više: odličan (5)
80-89,5: vrlo dobar (4)
70-79,5: dobar (3)
60-69,5: dovoljan (2)


Obavijesti