Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Sociologija obrazovanja

Šifra: 31448
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. Silvia Rogošić
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj ovog kolegija je kod studenata razviti sljedeće kompetencije: uvid u osnove socioloških teorijskih pristupa i metoda analize obrazovanja; razumijevanje društvenih karakteristika i uvjetovanosti suvremenih obrazovnih sustava i njihovih mikrosocijalnih procesa (kako društveni odnosi, institucije i procesi utječu na obrazovanje i njegov razvoj, utjecaji globalizacije i europske integracije na razvoj obrazovanja); razumijevanje društvenih funkcija obrazovanja (socijalizacija, osiguranje odgovarajuće profesionalne strukture društva, kulturna transmisija, reprodukcija socijalne strukture, uloga obrazovanja u globalizacijskim i eurointegracijskim procesima itd.); razumijevanje kako socijalna sredina škole utječe na njezin rad; osposobljenost za razvoj suradnje škole sa socijalnom sredinom u kojoj škola djeluje; razumijevanje i osposbljenost za razvoj škole kao socijalnog sustava; poučavanje i djelovanje u skladu s demokratskim sustavom vrijednosti i stavovima (pluralizam, interkulturalizam, demokratičnost, tolerancija, ljudska prava, rodna jednakost, socijalna jednakost i pravednost, vladavina prava itd.); osposobljenost za sudjelovanje u odlučivanju i preuzimanje odgovornosti za razvoj škole.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Predmet sociologije obrazovanja i pregled teorijsko-metodoloških pristupa (funkcionalizam, marksizam, neomarksizam, socijalni konstruktivizam, socijalni interakcionizam, postmodernizam, dekonstrukcionizam itd.).
2. Društvene funkcije škole (socijalizacija, profesija/zanimanje, kulturna transmisija, socijalna kontrola, selekcija i alokacija itd.).
3. Obrazovanje i reprodukcija društvenih nejednakosti (obrazovanje i socijalna struktura društva; obrazovanje, kulturni kapital i reprodukcija društvenih nejednakosti, itd.)
4. Jednakost i obrazovne šanse (žene, etničke zajednice, društveno marginalizirane grupe i jednakost obrazovnih šansi; jednakost pristupa, participacije i obrazovnih postignuća; nacionalne manjine i obrazovanje).
5. Škola kao organizacija i socijalni sustav, razred kao mikro-socijalni sustav.
6. Društvo znanja, procesi globalizacije, promjene u obrazovanju.
7. Integracija Europe i obrazovni sustavi u Europi (zemlje Europske unije i tranzicijske zemlje).
8. Razvoj i struktura obrazovnog sustava u Hrvatskoj.
9. Globalizacija, europska integracija i obrazovni sustav u Hrvatskoj.
Literatura:
 1. M. Haralambos, M. Holborn: Sociologija. Teme i perspektive
 2. N. Pastuović: Edukologija. Integrativna znanost o sustavu cjeloživotnog obrazovanja i odgoja
 3. I. Cifrić: Ogledi iz sociologije obrazovanja
 4. S. Flere (ur.): Proturječja suvremenog obrazovanja. Ogledi iz sociologije obrazovanja
 5. A. C. Torres, A. Antikainen (editors): The International Handbook on the Sociology of Education. An International Assessment of New Research and Theory
 6. J. Demaine: Sociology of Education Today
 7. P. Freire: Pedagogy of the Oppressed
 8. J. McKenzie: Changing Education
 9. P. Bourdie, J. C. Passeron: Reproduction in Education, Society and Culture
 10. J. J. Coleman: Equality and Achievement in Education
 11. D. E. Campbell: Choosing Democracy: A Practical Guide to Multicultural Education
 12. J. P. Gavigan, M. Ottitsch, S. Mahroum: Knowledge and learning - towards a Learning Europe
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti